Monthly Archives: Styczeń 2018


Libratus a zmiany w prawie oświatowym


Zmiany z polskim prawie oświatowym W związku ze zmianami w polskim prawie oświatowym, które weszły w życie z dniem 1.09.2017 r., zapis do projektu Libratus został znacznie ograniczony. Zmiany, o których mowa, dotyczą dwóch kwestii: rejonizacji wojewódzkiej i wymogu uzyskania opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Rejonizacja, czyli konieczność zapisania dziecka do szkoły w województwie, na terenie […]

Czytaj więcej
F