Monthly Archives: Grudzień 2019


„Świąteczne tradycje w kraju mojego zamieszkania” – konkurs


  Konkurs został zorganizowany w celu zachęcenia dzieci do dzielenia się tradycjami i zwyczajami świątecznymi kultywowanymi w ich kraju zamieszkania. Przedmiotem konkursu jest sporządzenie opisu wybranej tradycji świątecznej lub zwyczaju świątecznego charakterystycznego dla kraju zamieszkania dziecka. Do opisu można dołączyć zdjęcie lub rysunek. Konkursową pracę należy wysłać w formie elektronicznej (skan, zdjęcie, plik tekstowy, pdf) […]

Czytaj więcej