Monthly Archives: Styczeń 2020


Postanowienia noworoczne – konkurs!


  Regulamin konkursu „Postanowienia noworoczne”  1. Cel konkursu: Konkurs został zorganizowany w celu zmotywowania dzieci do nauki oraz do skutecznego planowania celów. 2.Wymagania dotyczące pracy konkursowej Przedmiotem konkursu jest przygotowanie planera w formie planszy lub plakatu dowolną techniką plastyczną oraz wykonanie zdjęcia przygotowanej pracy. Konkursową pracę należy wysłać w formie elektronicznej na adres: libratus@pzpo.edu.pl lub udostępnić […]

Czytaj więcej
F