Dziękujemy, że jesteście z nami.


Dziękujemy za zaangażowanie w akcję #MaliPolacy

Emigracja to ogromne wyzwanie zarówno dla rodziców jak i dzieci. To zmaganie się z codziennością innego kraju, języka i kultury. Dziś z różnych powodów, poza granicami naszego kraju przebywa wielu Polaków, w tym rodzin, w których pojawia się pytanie o edukację o Polsce i w języku Polskim. To pragnienie przekazania dzieciom polskich tradycji oraz języka, w którym rodzice uczyli się i dorastali. Problem ten rozwiązuje Fundacja Edukacji Polonijnej koordynująca projekt Polskich Szkół Internetowych Libratus. Dzięki zaangażowaniu wielu osób i organizacji jesteśmy w stanie sprostać jednemu z najważniejszych dylematów polskiej emigracji. Docieramy do rodziców z propozycją bezpłatnej nauki polskiej dla ich dzieci. Inicjatywa wciąż się rozwija i zrzesza już coraz więcej partnerów, którym jesteśmy bardzo wdzięczni za współpracę. Szczególne podziękowania chcemy skierować do portali:

Moja Norwegia,
Moja Niderlandia,
Migrelo,
Polacy we Włoszech,
Link to Poland,
Polonia Irlandia,
Polska IE,
Polemi,
Mama w UK,
Storczyk.nl,
Londynek.net,
Emito
oraz magazynu Open.

Jednocześnie mamy nadzieję na dalsze wspólne działania, by coraz więcej dzieci mogło korzystać z bezcennego daru polskiej edukacji tak jak ich rówieśnicy w kraju.

F