Egzaminy trwają! :)


#egzaminzlibratusem

Po całorocznej pracy dzieci przystępują do sprawdzianów klasyfikacyjnych. Uczniowie zdają egzaminy w szkołach w Polsce oraz w Centrach Egzaminacyjnych zagranicą.
Mali Polacy sprawdzają swoją wiedze, a po uzyzyskaniu pozytywnego wyniku otrzymują polskie państwowe świadectwo szkolne.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom, którzy zdali już egzaminy oraz trzymamy kciuki za dzieci, które mają ten sprwdzian jeszcze przed sobą 🙂
Przypominamy, że do egzaminów można przystąpić do końca sierpnia, w szkole partnerskiej do której zapisane jest dziecko.

F