Fundacja


Fundacja Edukacji Polonijnej

Podstawą działania Fundacji Edukacji Polonijnej jest innowacyjny projekt edukacyjny Polskie Szkoły Internetowe Libratus. Koncepcja polskiej edukacji przez Internet zrodziła się dzięki inicjatywie polskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dzięki współpracy licznych organizacji polonijnych, szkół, rodziców i nauczycieli szkół sobotnich mali Polacy mogą bezpłatnie uczestniczyć w polskim systemie oświaty i zdobywać tą samą wiedzę z zakresu zerówki, szkoły podstawowej i gimnazjum co ich rówieśnicy w szkołach w Polsce.

zdjecie

Najważniejsze cele Fundacji

Rozpowszechnianie polskiej edukacji za granicą.

Promowanie używania języka ojczystego wśród polskiej społeczności.

Promowanie dwujęzyczności wśród Polaków przebywających za granicą.

Realizowanie kampanii społecznych promujących polską edukację.

Mamo, Tato chcę mówić po Polsku!

Dziecko wyjeżdżające z rodzicami za granicę nie musi tracić kontaktu ze szkołą w Polsce.

Informacja dla rodziców i uczniów na temat możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą (tzw. nauczanie domowe) przez dzieci obywateli polskich przebywających poza granicami kraju.

Podczas pobytu za granicą uczeń ma prawo do bezpłatnej, publicznej edukacji. Dzieci obywateli polskich przebywających poza granicami kraju realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki w danym kraju zamieszkania w lokalnym systemie edukacji, zgodnie z obowiązującymi tam przepisami. (…) Jednakże są przypadki, w których uczeń nie może skorzystać z prawa do bezpłatnej, publicznej edukacji w kraju zamieszkania, (…) albo jest zainteresowany (równolegle z nauką w lokalnym systemie edukacji) kontynuowaniem nauki w polskim systemie oświaty. W takim przypadku uczeń (posiadający polskie obywatelstwo) na każdym etapie edukacji, począwszy od obowiązkowego przygotowania przedszkolnego aż do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, może skorzystać z tzw. nauczania domowego w Polsce.”

źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zajęcia on-line (webinaria)

W marcu 2016 roku Fundacja Edukacji Polonijnej nawiązała współpracę z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. W ramach tej współpracy nauczyciele specjalizujący się w nauce języka polskiego jako obcego, prowadzą dodatkowe zajęcia dla uczniów projektu edukacyjnego Polskie Szkoły Internetowe Libratus. Dodatkowe lekcje online dają możliwość na ciągły kontakt z językiem polskim, uczestnictwa w ciekawych prezentacjach proponowanych przez nauczycieli oraz aktywności podczas różnych gier, zagadek i filmów edukacyjnych. To także okazja do uzyskania informacji przez rodziców na temat dwujęzyczności czy rozpoczęcia nauki języka polskiego przez dziecko. W spotkaniach mogą wziąć udział obecni uczniowie programu Libratus, a także Ci którzy zaczną edukację dopiero z tym projektem.

Poniżej prezentujemy tematy zajęć dodatkowych, które odbyły się do tej pory:

Nagrania ze wszystkich zajęć są dostępne na Internetowej Platformie Edukacyjnej, dla zarejestrowanych użytkowników.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu, stanowiącego kompilację z dotychczas przeprowadzonych zajęć.

Kampanie społeczne

Fundacja Edukacji Polonijnej promuje polską edukację poza granicami kraju, poprzez uczestnictwo w polskich festiwalach i prowadzenie kampanii społecznych.

Wesprzyj nas

Możesz wesprzeć Fundację Edukacji Polonijnej na kilka sposobów:

działania promocyjne – masz kontakt z Polakami przebywającymi poza granicami Polski? Działasz w organizacji polonijnej? W Twojej okolicy znajduje się polski sklep, kawiarnia, ośrodek kulturalny? Przekaż im nasze materiały promocyjne! Skontaktuj się z nami, z chęcią udostępnimy Ci materiały – plakaty oraz ulotki,

organizacja egzaminów – jeżeli w Twoim mieście działa szkoła sobotnia, chętnie nawiążemy z nimi współpracę w zakresie organizacji egzaminów. Skontaktuj się z nami i przekaż nam dane szkoły, a z pewnością skontaktujemy się z nimi,

wsparcie finansowe – aby realizować kolejne projekty, kampanie i z sukcesem promować polską edukację, potrzebujemy Waszego wsparcia. Przekaż darowiznę na cele statutowe naszej Fundacji.

Przelewem na konto Fundacji
Numer konta w Banku Zachodnim WBK S.A.:
92 1090 2590 0000 0001 3191 1648
Tytułem: Darowizna
IBAN: PL 92 1090 2590 0000 0001 3191 1648
Kod SWIFT: WBKPPLPP

Za pośrednictwem systemu PayPal:

Wasze wpłaty zostaną przekazane wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji.

Fundacja Edukacji Polonijnej
ul. Szlak 20/8, 31-153 Kraków
KRS: 0000561881, NIP: 6762489379
Konto: 92 1090 2590 0000 0001 3191 1648
Bank Zachodni WBK S.A.
IBAN: PL 92 1090 2590 0000 0001 3191 1648
Kod SWIFT: WBKPPLPP

F