Z nami możecie być jeszcze bliżej Polski
FUNDACJA EDUKACJI POLONIJNEJ
Koordynator projektu edukacyjnego
Polskie Szkoły Internetowe Libratus
Chciałbyś mieć realny wpływ na rozwój polskiej
edukacji na emigracji?
wsparcie.polonia.edu.pl