Konkurs noworoczny


Konkurs plastyczny
„Moje noworoczne postanowienia”
 

Nowy rok to czas, w którym wszyscy starają się wprowadzać jakieś zmiany w życiu i często planuje się różne postanowienia. W celu zmotywowania naszych uczniów ogłaszamy konkurs, aby zachęcić dzieci do podzielenia się z innymi swoimi noworocznymi postanowieniami.

ZASADY KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest wykonanie planszy (lub makiety), na której będą wypisane postanowienia na 2019 rok. Mile widziane są postanowienia związane z nauką języka polskiego. Technika wykonania jest dowolna (np. rysowanie ołówkiem, kredkami, pastelami; malowanie farbami olejnymi i akwarelami; wycinanki i wyklejanki; techniki komputerowe i różne programy graficzne; wiele innych technik).

– konkursowa plansza powinna zostać wysłana w formie elektronicznej na adres: konkurs@libratus.edu.pl,
– wiadomość mailowa powinna zawierać planszę w formacie graficznym lub zdjęcie planszy wykonanej ręcznie,
– format przesłanego pliku: jpg, jpeg lub png (w wysokiej jakości 300dpi),
– każdy uczestnik konkursu „Moje postanowienia noworoczne” może zgłosić jedną pracę

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie przygotowanej planszy (lub makiety) z postanowieniami noworocznymi. Prace konkursowe należy przesyłać od 2 stycznia, do 13 stycznia 2019 r. na adres: konkurs@libratus.edu.pl. Wiadomość mailowa wraz z wykonaną pracą konkursową i opisem powinna zawierać podstawowe dane uczestnika, tj. imię, nazwisko i klasę dziecka. W wiadomości mailowej konieczne jest zamieszczenie oświadczenia rodzica o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu (w tym również na rozpowszechnienie wizerunku dziecka). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 stycznia 2019r.

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich uczniów!

Regulamin konkursuWYNIKI KONKURSU I PRACE UCZNIÓW:

KATEGORIA KLAS 1-3

I miejsce – Daniel Gralewski, klasa 3

II miejsce – Ignacy Nowakowski – Marcinkowski, klasa 3

III miejsce – Julia Piskorz – Czernicka, klasa 3

 

KATEGORIA KLAS 4-8

I miejsce – Angelika Jarzynska, klasa 7

II miejsce – Irena Parent, klasa 5

III miejsce – Natalia Jurska, klasa 6F