Libratus a zmiany w prawie oświatowym


Zmiany z polskim prawie oświatowym
 

W związku ze zmianami w polskim prawie oświatowym, które weszły w życie z dniem 1.09.2017 r., zapis do projektu Libratus został znacznie ograniczony.
Zmiany, o których mowa, dotyczą dwóch kwestii: rejonizacji wojewódzkiej i wymogu uzyskania opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Rejonizacja, czyli konieczność zapisania dziecka do szkoły w województwie, na terenie którego uczeń zamieszkuje, w praktyce oznacza niemożność przystąpienia do projektu dzieci przebywających poza granicami Polski. Zapis ten całkowicie uniemożliwił korzystanie z edukacji domowej małych Polaków mieszkających poza granicami kraju.
Projekt Libratus zakłada zapisanie dziecka do szkoły partnerskiej w Polsce, w której uczeń realizuje obowiązek szkolny w trybie nauczania domowego. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie państwowego świadectwa szkolnego. Obecnie zapis do polskiej szkoły dziecka mieszkającego za granicą jest niezgodny z prawem.

 

 

Dzieci Libratusa wciąż mogą uczyć się bezpłatnie

W związku z tym, że prawo nie działa wstecz, uczniowie, którzy rozpoczęli darmową naukę w projekcie w poprzednich latach (począwszy od klasy 1 szkoły podstawowej), mogą ją kontynuować na tych samych zasadach aż do ukończenia edukacji podstawowej bądź gimnazjalnej (pod warunkiem przystępowania do corocznych egzaminów klasyfikacyjnych).
Do Projektu Libratus nadal mogą przystąpić osoby, które planują wyjazd za granicę, natomiast na dzień składania wniosku i do czasu uzyskania pozytywnej decyzji zamieszkują na terenie Polski. Z przystąpieniem do projektu wiąże się jednak dodatkowa trudność. Zmiany w prawie oświatowym wprowadzają także obowiązek uzyskania opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej i uniemożliwiają przedstawienie dokumentu uzyskanego z poradni niepublicznej. Dostępność tych poradni jest ograniczona, a to oznacza, że czas oczekiwania na badanie znacznie się wydłuża.

 

 

Jedyna możliwość zapisu do Libratusa

Osoby mieszkające w Polsce, które planują wyjazd za granicę i chcą przystąpić do projektu Libratus, po uzyskaniu opinii z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej powinny skontaktować się z sekretariatem w celu przesłania skanów dokumentów niezbędnych do rekrutacji.
Po skompletowaniu powyższych dokumentów możliwe będzie wnioskowanie o przyjęcie dziecka do szkoły.
Wszystkim rodzicom przebywającym za granicą, którzy są zainteresowani edukacją swoich dzieci w internetowej szkole, oferujemy płatny projekt Polonijna Szkoła Podstawowa Polonijka. Polonijka jest kontynuacją Polskich Szkół Internetowych Libratus i jest doskonałym sposobem na poznanie świata w języku polskim. Aby zapisać dziecko na rok szkolny 2019/2020, należy wypełnić formularz: https://polonijka.edu.pl/zapisy.

 

F