O projekcie


Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt przeznaczony jest dla polskich dzieci w wieku 7-15 lat

Polskie Szkoły Internetowe Libratus to innowacyjny projekt edukacyjny umożliwiający polską edukację rodzinom planującym emigrację. Dzięki temu dzieci mogą korzystać z kształcenia w trybie nauczania domowego zgodnie z polską podstawą programową. Polska szkoła przez Internet wspiera rodaków za granicą w edukacji dzieci, która odbywa się na poziomie szkoły podstawowej.

Jak wygląda nauka?

Dowolny czas, dowolna lokalizacja i miejsce

Libratus to innowacja w systemie edukacji. Opiera się na nauczaniu przez Internet z pomocą interaktywnych materiałów, dzięki czemu nauka staje się przyjemnością. To rodzic i dziecko wybierają czas wykonywania ćwiczeń czy uczestniczenia w lekcji, dzięki temu mali Polacy mają możliwość bycia częścią polskiego szkolnictwa przebywając na emigracji. Specjalnie stworzona platforma edukacyjna zawiera pomoce naukowe, w tym scenariusze lekcji i wskazówki do pracy z dzieckiem, tak by z łatwością przyswajało niezbędną wiedzę.

Materiały zostały przygotowane przez doświadczoną kadrę pedagogiczną, która została przeszkolona w zakresie tworzenia scenariuszy lekcji oraz materiałów edukacyjnych na potrzeby Internetowej Platformy Edukacyjnej.

Każdy uczeń Polskich Szkół Internetowych Libratus jest zapisany do polskiej szkoły i realizuje podstawę programową w trybie nauczania domowego. To rodzice, wspierani przez polskich pedagogów i korzystający z profesjonalnych materiałów edukacyjnych pełnią rolę nauczycieli dla swoich dzieci.

Uczeń w trakcie nauki korzysta przede wszystkim z:

Internetowa Platforma Edukacyjna

Przyjazny tryb nauczania

Edukacja domowa za pośrednictwem nauczania internetowego to połączenie nowych technologii i wieloletniego doświadczenia kadry pedagogicznej. Uczniowie Libratusa mogą swobodnie korzystać z dużej ilości materiałów edukacyjnych takich jak:

filmy,

animacje,

piosenki,

gry edukacyjne,

dzięki temu nauka staje się przyjemnością, dzieci łatwo i szybko przyswajają wiedzę oraz pozostają w ciągłym kontakcie z językiem polskim.

Webinaria - lekcje on-line

Interesujące prezentacje, edukacja przez gry i zabawy

Webinaria to bezpłatne, cotygodniowe lekcje on-line prowadzone przez polskich nauczycieli, którzy na co dzień prowadzą lekcje w szkołach stacjonarnych. To przeniesienie zajęć edukacyjnych ze szkoły do Internetu, który ułatwia dostęp do nauki dla dzieci przebywających za granicą. Dzięki temu mali Polacy mogą swobodnie korzystać z materiałów naukowych i realizować podstawę programową tak jak ich rówieśnicy w szkołach polskich. Webinaria to możliwość aktywnego udziału w lekcji „na żywo”, która dla wielu dzieci stanowi niezwykłe przeżycie.

Nauczyciele prowadzą lekcje w formie wykładu uzupełniając go licznymi prezentacjami, grami, zabawami, testami i filmami. Dzięki temu dzieci z chęcią uczestniczą w lekcji bawiąc się i jednocześnie ucząc. Dodatkową mobilizacją są zadania domowe i konkursy, dzięki którym najmłodsi angażują się w naukę, a nauczyciele mogą chwalić ich postępy.

Zajęcia są nagrywane i udostępniane na Internetowej Platformie Edukacyjnej, dzięki czemu można je odtworzyć w dowolnej chwili.

Zobacz film z lekcji on-line z polskimi nauczycielami

Egzaminy

Coroczny egzamin klasyfikacyjny

Warunkiem uzyskania polskiego państwowego świadectwa szkolnego i promocji do następnej klasy jest zaliczenie egzaminu klasyfikacyjnego.

Wszyscy uczniowie uczestniczący w projekcie edukacyjnym „Polskie Szkoły Internetowe Libratus”, spełniający obowiązek szkolny w trybie tzw. nauczania domowego, są zobowiązani do przystąpienia do corocznego egzaminu klasyfikacyjnego. Egzaminy odbywają się głównie w siedzibach szkół tworzących projekt. Niektóre szkoły wychodzą naprzeciw rodzicom i wysyłając komisję nauczycieli, przeprowadzają egzaminy poza granicami Polski w ustalonych placówkach egzaminacyjnych.

Nasi uczniowie osiągają lepsze wyniki na egzaminach państwowych niż średnia w Polsce – z czego jesteśmy bardzo dumni!

F