O projekcie


Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt przeznaczony jest dla polskich dzieci w wieku 6-14 lat

Polskie Szkoły Internetowe Libratus to innowacyjny projekt edukacyjny umożliwiający polską edukację rodzinom przebywającym poza granicami kraju. Dzięki temu dzieci mogą korzystać z kształcenia w trybie nauczania domowego zgodnie z polską podstawą programową. Libratus wspiera rodaków za granicą w edukacji dzieci na poziomie szkoły podstawowej. Dzięki nam Twoje dziecko może poznać bliżej swoją ojczyznę, jej historię i język. A w przypadku powrotu do Polski może kontynuować naukę bez żadnych zaległości. 

Jak wygląda nauka?

Dowolny czas, dowolna lokalizacja i miejsce

Libratus to polska szkoła on-line przeznaczona dla Polonijnych dzieci mieszkających poza granicami kraju. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii w edukacji, mali Polacy na całym świecie mają możliwość bycia częścią polskiego szkolnictwa. Program nauczania w Libratusie jest bardzo elastyczny i dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego ucznia. Zespół nauczycieli doświadczonych w nauce języka polskiego jako obcego i drugiego przygotował zestaw interaktywnych materiałów edukacyjnych zgodnych z polską podstawą programową. Wszystkie materiały zostały umieszczone na Internetowej Platformie Edukacyjnej. Specjalnie stworzona platforma edukacyjna zawiera pomoce naukowe, w tym scenariusze lekcji i wskazówki do pracy z dzieckiem, tak by z łatwością przyswajało niezbędną wiedzę.

Każdy uczeń Polskich Szkół Internetowych Libratus jest zapisany do szkoły w Polsce, dzięki czemu ma możliwość otrzymania legitymacji szkolnej uprawniającej do zniżek oraz państwowego świadectwa – takiego samego jak dzieci w Polsce! 

Uczeń w trakcie nauki korzysta przede wszystkim z:

Internetowa Platforma Edukacyjna

Wszystko w jednym miejscu!

Nauka w Libratusie to połączenie nowych technologii i wieloletniego doświadczenia kadry pedagogicznej. Nasi uczniowie mogą swobodnie korzystać z ogromnej ilości materiałów edukacyjnych takich jak:

filmy edukacyjne,

interaktywne gry i animacje,

polskie piosenki,

kolorowe karty pracy,

Dzięki temu nauka staje się przyjemnością, dzieci łatwo i szybko przyswajają wiedzę oraz pozostają w ciągłym kontakcie z językiem polskim.

Webinaria - lekcje on-line

Stały kontakt z językiem polskim

Webinaria to bezpłatne, cotygodniowe lekcje on-line prowadzone przez polskich nauczycieli, którzy na co dzień uczą w szkołach stacjonarnych. To przeniesienie zajęć edukacyjnych ze szkolnej ławki do Internetu, który ułatwia dostęp do nauki dla dzieci przebywających za granicą. Dzięki temu mali Polacy mogą swobodnie korzystać z materiałów naukowych i realizować podstawę programową tak jak ich rówieśnicy w szkołach polskich. Webinaria to możliwość aktywnego udziału w lekcji „na żywo”, która dla wielu dzieci stanowi niezwykłe przeżycie i motywację do poznawania polskiej historii i języka.

Nauczyciele prowadzą lekcje w formie wykładu uzupełniając go licznymi prezentacjami, grami, zabawami, testami i filmami. Dzięki temu dzieci z chęcią uczestniczą w lekcji bawiąc się i jednocześnie ucząc. Dodatkową mobilizacją są zadania domowe i konkursy, dzięki którym najmłodsi angażują się w naukę, a nauczyciele mogą chwalić ich postępy.

Zajęcia są nagrywane i udostępniane na Internetowej Platformie Edukacyjnej, dzięki czemu można w nich uczestniczyć bez względu na strefę czasową!

Zobacz film z lekcji on-line z polskimi nauczycielami

Egzaminy

Coroczny egzamin klasyfikacyjny

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, a jedynym warunkiem uzyskania polskiego państwowego świadectwa szkolnego i promocji do następnej klasy jest zaliczenie egzaminu klasyfikacyjnego.

Egzaminy odbywają się w bardzo przyjaznej atmosferze i formie dostosowanej do możliwości dziecka. Wszystko zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. 

Nasi uczniowie osiągają lepsze wyniki na egzaminach państwowych niż średnia w Polsce – z czego jesteśmy bardzo dumni!

F