Podręczniki i lektury


Wykaz podręczników i lektur obowiązujących w roku szkolnym 2016/2017

Klasa 1 Szkoły Podstawowej
Podręczniki
Lektury
Klasa 2 Szkoły Podstawowej
Podręczniki
Lektury
Klasa 3 Szkoły Podstawowej
Podręczniki
Lektury
Klasa 4 Szkoły Podstawowej
PodręcznikiTreści edukacyjne zamieszczone na Internetowej Platformie Edukacyjnej, zostały opracowane w formie scenariuszy lekcji i repetytoriów. Zawierają one wszystkie informacje, niezbędne do opanowania przez ucznia materiału z danej klasy. Posiadanie podręczników w tej klasie nie jest obowiązkowe. Poniżej zamieszczona została lista książek, w oparciu o które została przygotowana platforma.
Lektury
Klasa 5 Szkoły Podstawowej
PodręcznikiTreści edukacyjne zamieszczone na Internetowej Platformie Edukacyjnej, zostały opracowane w formie scenariuszy lekcji i repetytoriów. Zawierają one wszystkie informacje, niezbędne do opanowania przez ucznia materiału z danej klasy. Posiadanie podręczników w tej klasie nie jest obowiązkowe. Poniżej zamieszczona została lista książek, w oparciu o które została przygotowana platforma.
Lektury
Klasa 6 Szkoły Podstawowej
Podręczniki
Lektury
Klasa 1 gimnazjum
PodręcznikiTreści edukacyjne zamieszczone na Internetowej Platformie Edukacyjnej, zostały opracowane w formie scenariuszy lekcji i repetytoriów. Zawierają one wszystkie informacje, niezbędne do opanowania przez ucznia materiału z danej klasy. Posiadanie podręczników w tej klasie nie jest obowiązkowe. Poniżej zamieszczona została lista książek, w oparciu o które została przygotowana platforma.
Lektury
Klasa 2 gimnazjum
PodręcznikiTreści edukacyjne zamieszczone na Internetowej Platformie Edukacyjnej, zostały opracowane w formie scenariuszy lekcji i repetytoriów. Zawierają one wszystkie informacje, niezbędne do opanowania przez ucznia materiału z danej klasy. Posiadanie podręczników w tej klasie nie jest obowiązkowe. Poniżej zamieszczona została lista książek, w oparciu o które została przygotowana platforma.
Lektury
Klasa 3 gimnazjum
Podręczniki
Lektury
F