Polska Szkoła w Bedford


Polska szkoła dla dzieci mieszkających w Bedford

Polskie Szkoły Internetowe Libratus koordynowane przez Fundację Edukacji Polonijnej to innowacyjny projekt edukacyjny skierowany do polskich dzieci przebywających poza granicami kraju. Edukacja internetowa oparta jest na zasadach obowiązujących obecnie w polskiej podstawie programowej, dzięki temu mali Polacy otrzymują dokładnie tę samą wiedzę co ich rówieśnicy w Polsce. Rodzice i nauczyciele szkół sobotnich mogą swobodnie korzystać z Internetowej Platformy Edukacyjnej przygotowując dzieciom lekcje, a webinaria, czyli lekcje on-line z polskimi nauczycielami, zapewniają stały kontakt z językiem polskim i dodatkową porcję wiedzy. Po zakończeniu całorocznej nauki dziecko przystępuje do egzaminu i ma możliwość po jego zdaniu otrzymać świadectwo państwowe. Udział w projekcie jest zupełnie bezpłatny, a jedynymi warunkami przystąpienia jest wiek dziecka (od 5 lat) i posiadanie polskiego obywatelstwa przez co najmniej jednego z rodziców. Dodatkowym atutem może być posiadanie polskiej legitymacji szkolnej uprawniającej uczniów do zniżek. Polska Szkoła Internetowa to owoc współpracy wielu organizacji polonijnych, szkół sobotnich, a także nauczycieli, pedagogów i rodziców, dzięki czemu trafia do coraz większego grona odbiorców i ma okazję pomagać najmłodszym Polakom na emigracji w zdobyciu polskiego wykształcenia.

Oferta edukacyjna dla dzieci w Bedford

Program nauczania w ramach Polskich Szkół Internetowych Libratus koordynowanych przez Fundację Edukacji Polonijnej opiera się na tych samych zasadach co edukacja w polskich szkołach. Spowodowane jest to tym, iż cały projekt działa zgodnie z wytycznymi polskiej podstawy programowej. Edukacja internetowa skierowana jest do dzieci podejmujących naukę w szkole podstawowej i gimnazjum. Szkoła podstawowa dzieli się na dwa etapy, a pierwszym z nich jest nauczenie wczesnoszkolne. Jest to czas, w którym dziecko uczy się podstawowych czynności: pisania, mowy, czytania oraz prostych kalkulacji. Brak tutaj podziału na konkretne przedmioty, co wzmaga w dziecku samodzielne podejmowanie pewnych kierunków w edukacji bez ustalonych wcześniej tendencji. Istnieją jednak pewne podgrupy edukacyjne, w tym:

edukacja polonistyczna,
edukacja matematyczna,
edukacja przyrodnicza.

Uczniowie Polskich Szkół Internetowych Libratus mogą przystępować do egzaminów z wiedzy obowiązującej w klasach 1-3 w mieście Bedford, dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Kultury i Języka Polskiego/ The Polish Language and Culture Association (PLCA).

Drugim etapem na poziomie szkoły podstawowej jest nauka w klasach 4-6. Zaczyna tu obowiązywać pierwszy dokładniejszy podział na przedmioty takie jak:

przyroda,
matematyka, czy
język polski,

co powoduje że dziecko musi przyswajać coraz większą porcję wiedzy i nabiera samodyscypliny. Kolejno dziecko przechodzi do gimnazjum, gdzie obowiązują coraz szersze podziały przedmiotów, większe wymagania edukacyjne oraz konieczność spędzania większej ilości czasu na przyswajaniu wiedzy i samodoskonaleniu. Zamiast przyrody pojawiają się:

chemia,
fizyka,
biologia,
geografia,

a w obrębie nauk humanistycznych

język polski,
historia,
wiedza i społeczeństwie.

Opis miasta Bedford

Bedford to miasto w Wielkiej Brytanii liczące niewiele ponad 82 tysiące mieszkańców. Położone około 100 kilometrów na północ od Londynu, nad rzeką Great Ouse.

Miejscami szczególnie wartymi odwiedzenia w Bedford są:

Góra Zamkowa (Castle Mound),
Kościoły św. Pawła, czy św. Katberta,
Nabrzeże rzeki z umiejscowionymi nad nią mostami Town Bridge czy Suspension Bridge.

Spacerując po mieście można natknąć się także na wiele pomników, a dla uzupełnienia wiedzy historycznej o miasteczku należy skierować się do muzeum Bunyan, poświęconego twórczości lokalnego pisarza Johna Bunyan.

To także jedno z wielu miejsc Wielkiej Brytanii, gdzie skierowali się Polacy. Działa tam polska parafia oraz powstają nowe sklepy z polską żywnością.

Placówki i instytucje ważne dla polonii

Utrzymanie kontaktu z krajem i językiem ojczystym to także jedna z cech emigracji. Również w mieście Bedford można natknąć się na ślady Polaków. Funkcjonuje tam między innymi:

polski kościół Najświętszego Serca Jezusa i św. Katberta, gdzie Polacy mogą wspólnie uczestniczyć we Mszy Świętej w języku polskim,
Stowarzyszenie Kultury i Języka Polskiego(PLCA), a w jego ramach szkoła sobotnia.

Działają także liczne polskie sklepy oraz fora internetowe, gdzie Polacy mogą szukać potrzebnych usług, w tym mieszkań czy pracy.

Dzięki Stowarzyszeniu Kultury i Języka Polskiego mali Polacy uczący się w ramach projektu Polskich Szkół Internetowych Libratus mogą przystępować w mieście Bedford do egzaminów z wiedzy obowiązującej w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Inne miasta, w których mieszkają Polacy

Wielka Brytania zrzesza wiele ośrodków emigracyjnych notując przy tym prawie 900 tysięcy Polaków. Głównym kierunkiem emigracji jest Londyn, gdzie przebywa ich ponad 150 tysięcy. Innymi ważnymi ośrodkami są także Southampton (20 tysięcy), Manchester czy Birmingham. Źródła podają, że obywatele polscy to najliczniejsza grupa emigracyjna w Wielkiej Brytanii, a co roku sezonowo przebywa ich około 1 milion w całym kraju.

Szukasz polskiej szkoły w Bedford?

Jesteś Polakiem przebywającym za granicami kraju i szukasz sposobu na polską edukację dla swojego dziecka? Projekt edukacyjny Libratus koordynowany przez Fundację Edukacji Polonijnej jest właśnie dla Ciebie. Już teraz możesz zadbać o to, by Twoje dziecko miało stały kontakt z ojczystym językiem i tradycją. Specjalnie stworzona platforma edukacyjna pomaga rodzicom i nauczycielom szkół sobotnich w przygotowaniu dzieciom lekcji. Uczniowie mogą korzystać także z webinariów, czyli lekcji on-line prowadzonych przez polskich nauczycieli. Na koniec roku szkolnego dziecko przystępuje do egzaminu i ma szansę na otrzymanie państwowego świadectwa. Edukacja internetowa jest bezpłatna, a jedynymi warunkami, aby do niej przystąpić jest posiadanie polskiego obywatelstwa przez co najmniej jednego z rodziców oraz wiek dziecka od 5 lat.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.libratus.edu.pl.

F