Polska Szkoła w Bournemouth


Polskie szkoły dla dzieci mieszkających w Bournemouth

We współpracy z Fundacją Edukacji Polonijnej Polskie Szkoły Internetowe Libratus stworzyły projekt edukacyjny kierowany do polskich dzieci mieszkających za granicą. To propozycja polskiej nauki przez Internet, za pomocą specjalnie przygotowanych do tego materiałów, w tym Internetowej Platformy Edukacyjnej pomocnej w przygotowaniu lekcji dzieciom przez rodziców i nauczycieli szkół sobotnich. To także działanie webinariów, czyli lekcji on-line z polskimi nauczycielami, dzięki którym dzieci mają stały kontakt z językiem polskim i pochłaniają dodatkowe porcje wiedzy. Przygotowany program nauczania on-line niczym nie różni się od tego, z jakiego korzystają dzieci w polskich szkołach w kraju. Podyktowane jest to tym, iż projekt działa zgodnie z polską podstawą programową. Tak samo, po całorocznej nauce i zdanym egzaminie mali Polacy na emigracji dostają państwowe świadectwo. Dodatkowym atutem jest posiadanie legitymacji szkolnej uprawniającej do zniżek w kraju. Jedynymi warunkami, które należy spełnić, aby zapisać dziecko od o projektu są posiadanie polskiego obywatelstwa przez co najmniej jednego z rodziców oraz wiek dziecka powyżej 5 lat.

Oferta edukacyjna

Edukacja w ramach projektu Polskie Szkoły Internetowe Libratus koordynowanego przez Fundację Edukacji Polonijnej opiera się na tych samych zasadach, co edukacja polskich dzieci w kraju. Dzieje się tak, gdyż wszystkie materiały, sposób nauczania i cały system nauki działa zgodnie z polską podstawą programową obowiązującą w Polsce. Szkoła internetowa przeznaczona jest dla dzieci podejmujących naukę w szkole podstawowej oraz gimnazjum.

Pierwszy etap szkoły podstawowej to klasy 1-3, czyli nauczanie wczesnoszkolne. W tym przedziale wiekowym dzieci uczą się w sposób zintegrowany, co oznacza, iż nie ma tu podziału na konkretne przedmioty, lecz istnieją pewne grupy zagadnień jakie przyswajają. Wiele dziedzin wiedzy łączy się ze sobą, aby dać dziecku czas na odnalezienie się w obowiązku szkolnym. W tym wieku dziecko nauczane jest podstawowych umiejętności:

pisania,
mowy,
czytania,
podstawowych kalkulacji.

Kolejnym etapem są klasy 4-6. Dziecko zaczyna obowiązywać pierwszy podział na przedmioty oraz coraz trudniejsze treści. Edukacja polonistyczna przekształca się w język polski, gdzie dzieci poznają gramatykę i literaturę. To przygotowuje ucznia do nauki w gimnazjum, gdzie pojawia się coraz bardziej zróżnicowany podział na przedmioty oraz większa ilość pracy własnej. Nauki przyrodnicze podzielone są tam na:

biologię,
fizykę,
geografię,
chemię,

a nauki humanistyczne to:

język polski,
historia,
wiedza o społeczeństwie.

Opis miasta Bournemouth

Bournemouth to nadmorskie miasto Wielkiej Brytanii, położone w bliskości kanału La Manche. Stanowi popularny kurort i miejsce wypoczynku dla Anglików, lecz to także miasto zamieszkane przez dużą liczbę Polaków. Mieści się tutaj Uniwersytet Bournemouth oraz liczne parki umiejscowione na klifach. Atrakcje miasta Bournemouth to między innymi:

Oceanarium,
Molo – Bournemouth Pier,
Bournemouth Eye – balon, z którego można ujrzeć miasto i morze,
St. Peter’s Church – kościół św. Piotra,
Russell Cotes Art Gallery & Museum – galeria i muzeum sztuki.

Instytucje i placówki ważne dla Polonii

Bournemouth, jak i wiele innych miast Wielkiej Brytanii, stanowi jeden z ośrodków emigracji Polaków. Wiąże się z tym także powstanie placówek i instytucji ważnych dla emigrantów. W Bournemouth funkcjonują między innymi:

Polska Parafia w Bournemouth pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa,
Bournemouth Klif – portal polonijny,
Bmouth – portal polonijny,
Polska Szkoła Sobotnia w Bournemouth.

Dzięki współpracy ze szkołą sobotnią w Bournemouth, dzieci uczące się w ramach Polskich Szkół Internetowych Libratus mają szansę na zdawanie egzaminów w Bournemouth na poziomie klas 1-3 szkoły podstawowej.

Inne miasta w których mieszkają Polacy

Polacy w Wielkiej Brytanii to najliczniejsza grupa emigrantów licząca aż około 900 tys. osób. Najwięcej z nich przebywa w Londynie. Polacy osiedlają się jednak także w innych mniejszych miastach takich jak Bournemouth – około 10 tysięcy, Manchester, Birmingham, Hull czy Southampton.

Szukasz polskiej szkoły w Bournemouth?

Jesteś Polakiem przebywającym z dziećmi za granicą? Chcesz by Twoje pociechy miały szansę na polską edukację? Już teraz możesz skorzystać z projektu edukacyjnego Polskich Szkół Internetowych Libratus, koordynowanego przez Fundację Edukacji Polonijnej, który oferuje bezpłatną polską naukę on-line dla małych Polaków. Dzięki Internetowej Platformie Edukacyjnej rodzice i nauczyciele szkół sobotnich mogą korzystać z pomocy edukacyjnych w układaniu lekcji, a webinaria, czyli lekcje on-line z polskimi nauczycielami pomagają dzieciom pozostać w kontakcie z językiem polskim. Wiedza przekazywana jest zgodnie z polską podstawą programową, a na koniec roku nauki dziecko przystępuje do egzaminu i ma szansę na otrzymanie polskiego świadectwa. Dzieci uczące się na poziomie klas 1-3 mogą teraz także skorzystać z centrum egzaminacyjnego stworzonego w Bournemouth i przystąpić tam do egzaminu, bez potrzeby powrotu na tę okazję do kraju. Dowiedz się więcej i sprawdź naszą stronę internetową: www.libratus.edu.pl.

F