Polska Szkoła w Bristolu


Polska szkoła dla dzieci mieszkających w Bristolu

Polskie Szkoły Internetowe Libratus to projekt edukacyjny stworzony we współpracy z Fundacją Edukacji Polonijnej. Jest on adresowany do Polaków mieszkających za granicą, którzy chcą, aby ich pociechy mogły pomimo emigracji otrzymywać polską edukację. Udział jest całkowicie bezpłatny, a jedynymi warunkami, które należy spełnić są wiek dziecka od 5 lat oraz posiadanie polskiego obywatelstwa przez przynajmniej jednego rodzica. Szkoła przez Internet oferuje szeroką gamę pomocy w nauczaniu dziecka przez rodziców czy nauczycieli w szkołach sobotnich. W tym celu została stworzona Edukacyjna Platforma Internetowa, która zawiera materiały niezbędne do przygotowania lekcji dzieciom, a dzięki webinariom czyli lekcjom on-line prowadzonym przez polskich nauczycieli dzieci spędzają przyjemnie czas jednocześnie ucząc się i utrzymują kontakt z polskim językiem. Wszystko to odbywa się zgodnie z wytycznymi polskiej podstawy programowej. Na koniec roku szkolnego dziecko przystępuje do egzaminów i po ich zdaniu, tak jak polskie dzieci w kraju, otrzymuje świadectwo państwowe. Dodatkowym atutem jest otrzymanie legitymacji szkolnej, która uprawnia do zniżek w kraju.

Oferta edukacyjna dla dzieci mieszkających w Bristolu

Edukacja w ramach projektu Polskie Szkoły Internetowe Libratus koordynowanego przez Fundację Edukacji Polonijnej opiera się na tych samych zasadach co edukacja polskich dzieci w kraju. Dzieje się tak, gdyż wszystkie materiały, sposób nauczania i cały system nauki działa zgodnie z polską podstawą programową obowiązującą na tę chwilę w Polsce. Szkoła internetowa przeznaczona jest dla dzieci podejmujących naukę w szkole podstawowej oraz gimnazjum.

Pierwszy etap szkoły podstawowej to klasy 1-3 czyli nauczanie wczesnoszkolne. W tym przedziale wiekowym dzieci uczą się w sposób zintegrowany, co oznacza, iż nie ma tu podziału na konkretne przedmioty, lecz istnieją pewne grupy zagadnień – np. edukacja polonistyczna. Wiele dziedzin wiedzy łączy się ze sobą, aby dać dziecku czas na odnalezienie się w obowiązku szkolnym. W tym wieku dziecko nauczane jest podstawowych umiejętności:

pisania,
mowy,
czytania,
podstawowych kalkulacji.

Kolejnym etapem są klasy 4-6. Dziecko zaczyna obowiązywać pierwszy podział na przedmioty oraz coraz trudniejsze treści. Edukacja polonistyczna przekształca się w język polski, gdzie dzieci poznają gramatykę i literaturę. To przygotowuje ucznia do nauki w gimnazjum, gdzie pojawia się coraz bardziej zróżnicowany podział na przedmioty oraz większa ilość pracy własnej. Nauki przyrodnicze podzielone są na:

biologię,
fizykę,
geografię,
chemię,

a nauki humanistyczne to:

język polski,
historia,
wiedza o społeczeństwie.

Opis miasta Bristol

Bristol to miasto mieszące się w południowo zachodniej Anglii przy ujściu rzeki Avon do kanału Bristolskiego. Liczba ludności w Bristolu sięga ponad 400 tysięcy osób. Jest to jeden z potężniejszych ośrodków kulturalno- naukowych poprzez obecność wielu uniwersytetów. To także miejsce historyczne gdyż duża część zabytków pochodzi jeszcze ze średniowiecza.
Wartym odwiedzenia jest:

Zamek Blaise, gdzie można poczuć się jak za czasów Księcia Artura i obrad okrągłego stołu,
Cabot Tower,
Bristol Museum & Art Gallery – dla ciekawych sztuki.

Najmłodszych na pewno ucieszy:

wizyta w ogrodzie zoologicznym,
oglądanie statków żeglownych na rzece,
spacer po tętniącym zielenią parku.

W Bristolu oprócz śladów historii i sztuki można spotkać także akcenty polskie gdyż jak większość brytyjskich miast jest ono także jednym z ośrodków emigracji polskiej w poszukiwaniu pracy w latach 2004-2014.

Placówki i instytucje ważne dla Polonii

Przybycie Polaków na wyspę to także powstanie ośrodków polonijnych w wielu miastach, również w Bristolu. To przede wszystkim:

Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej, do którego Polacy mogą udać się z pomocą oraz w poszukiwaniu informacji dotyczących spraw socjalnych i organizacyjnych.
polski Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Ostrobramskiej, gdzie Polacy mogą uczestniczyć we Mszy Świętej oraz otrzymać potrzebne wsparcie.

Do ośrodków polonijnych mogą być zaliczone również portale społecznościowe, które są szczególnie pomocne w znalezieniu pracy, usług czy mieszkania.

Inne miasta w których mieszkają Polacy

Wielka Brytania zrzesza wiele ośrodków emigracyjnych notując przy tym prawie 900 tysięcy Polaków. Głównym kierunkiem emigracji jest Londyn, gdzie przebywa ich ponad 150 tysięcy. Innymi ważnymi ośrodkami są także Southampton (20 tysięcy), Manchester czy Birmingham. Źródła podają, że obywatele polscy to najliczniejsza grupa emigracyjna w Wielkiej Brytanii, a co roku sezonowo przebywa ich około 1 milion w całym kraju.

Szukasz polskiej szkoły w Bristolu?

Jeżeli jesteś Polakiem przebywającym w Bristolu i chciałbyś, by Twoje dziecko nadal miało kontakt z polskim językiem i kulturą to projekt Polskich Szkół Internetowych koordynowanych przez Fundację Edukacji Polonijnej jest właśnie dla Ciebie. Już teraz możesz skorzystać z okazji, jaką daje Ci nauczanie przez Internet. Umożliwia to specjalnie stworzona Internetowa Edukacyjna Platforma, gdzie znajdują się wszelkie pomocne materiały zarówno dla rodziców do użycia w domu, ale także dla nauczycieli szkół sobotnich w celu urozmaicenia lekcji. Dzieci mogą także korzystać z lekcji on-line prowadzonych przez polskich nauczycieli. Po całorocznej pracy dziecko przystępuje do egzaminu i po jego zdaniu otrzymuje świadectwo państwowe. Cała inicjatywa działa zgodnie z podstawą programową obowiązującą w Polsce. Nauka jest całkowicie bezpłatna i ogólnodostępna, a jedynymi warunkami jest posiadanie polskiego obywatelstwa przez co najmniej jednego z rodziców oraz wiek dziecka od 5 lat.

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej www.libratus.edu.pl. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

F