Polska Szkoła w Dublinie


Polska Szkoła dla dzieci mieszkających w Dublinie

Polskie Szkoły Internetowe Libratus to innowacyjny projekt edukacyjny stworzony z myślą o najmłodszych Polakach przebywających za granicą. To wspaniała możliwość dla dzieci emigrantów na rozpoczęcie polskiej edukacji lub jej kontynuowanie za granicami kraju. Przystąpienie do projektu jest całkowicie bezpłatne, a jedynymi warunkami są posiadanie polskiego obywatelstwa przez co najmniej jednego z rodziców oraz wiek dziecka nie niższy niż 5 lat. Nauka odbywa się za pomocą Internetowej Platformy Edukacyjnej, z której mogą korzystać rodzice i nauczyciele szkół sobotnich w celu przygotowania lekcji dzieciom. Dzięki webinariom czyli lekcjom on-line z polskimi nauczycielami mali Polacy mają kontakt z językiem polskim i przyswajają dodatkowe porcje wiedzy. Po całorocznej nauce dzieci przystępują do egzaminów sprawdzających ich dotychczasową wiedzę, a następnie otrzymują państwowe świadectwa. Dodatkowym atutem jest posiadanie polskiej legitymacji szkolnej, która uprawnia do konkretnych zniżek w kraju. Inicjatywa ta zrzesza wiele organizacji polonijnych, szkół sobotnich oraz rodziców i nauczycieli, tak by najmłodsi mogli otrzymać bezcenny dar wiedzy i pozostać w kontakcie z językiem i kulturą Polską.

Oferta edukacyjna dla polskich dzieci w Dublinie

Edukacja w ramach projektu Polskie Szkoły Internetowe Libratus koordynowanego przez Fundację Edukacji Polonijnej opiera się na tych samych zasadach co edukacja polskich dzieci w kraju. Dzieje się tak, gdyż wszystkie materiały, sposób nauczania i cały system nauki działa zgodnie z polską podstawą programową obowiązującą w Polsce. Szkoła internetowa przeznaczona jest dzieci podejmujących naukę w szkole podstawowej oraz gimnazjum.

Pierwszy etap szkoły podstawowej to klasy 1-3 czyli nauczanie wczesnoszkolne. W tym przedziale wiekowym dzieci uczą się w sposób zintegrowany, co oznacza, iż nie ma tu podziału na konkretne przedmioty, lecz istnieją pewne grupy zagadnień, jakie przyswajają np. edukacja polonistyczna. Wiele dziedzin wiedzy łączy się ze sobą aby dać dziecku czas na odnalezienie się w obowiązku szkolnym. W tym wieku dziecko nauczane jest podstawowych umiejętności:

pisania,
mowy,
czytania,
podstawowych kalkulacji.

Kolejnym etapem są klasy 4-6. Dziecko zaczyna obowiązywać pierwszy podział na przedmioty oraz coraz trudniejsze treści. Edukacja polonistyczna przekształca się w język polski, gdzie dzieci poznają gramatykę i literaturę. To przygotowuje ucznia do nauki w gimnazjum, gdzie pojawia się coraz bardziej zróżnicowany podział na przedmioty oraz większa ilość pracy własnej. Nauki przyrodnicze podzielone są na:

biologię,
fizykę,
geografię,
chemię,

a nauki humanistyczne to:

język polski,
historia,
wiedza o społeczeństwie.

Opis miasta Dublin

Dublin to stołeczne miasto Irlandii będące jednocześnie największym w tym kraju. Leży nad Morzem Irlandzkim, u ujścia rzeki Liffey do Zatoki Dublińskiej. Miasto posiada port morski, który dzięki kanałom połączony jest z rzeką Shannon oraz port lotniczy. Jest to ośrodek administracyjny, przemysłowy, kulturalny, a także turystyczny. Miasto zamieszkiwane jest przez ponad pół miliona ludzi i stanowi także największy ośrodek polskiej emigracji w Irlandii. Szczególnie polecanymi atrakcjami w Dublinie jest:

Zamek Dubliński, którego powstanie datuje się na XIII wiek
katedra Christchurch z 1172 roku oraz druga po niej katedra św. Patryka

Warto także zwiedzić:

Bibliotekę Narodową Irlandii, czy
obszar ulic Temple Bar, który charakteryzuje się specyficznym, średniowiecznym układem.

Na chwilę relaksu miasto zaprasza do największego na świecie parku miejskiego Phoenix Park mającego 8 km2.

Instytucje i placówki ważne dla Polonii

Emigracja to nowe miejsce, praca i życie jednak to też pozostanie w kontakcie z ojczystą kulturą i językiem. Służą temu organizacje i placówki Polskie, również w Dublinie. Jednymi z najważniejszych dla Polaków na pewno stanowią:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie, gdzie można zasięgnąć porad w sprawach prawnych i socjalnych,
Instytut duszpasterstwa emigracyjnego z siedzibą w kościele św. Audoena,
Poradnia Psychologiczna i Stowarzyszenie Psychologów Polskich,
Polski Ośrodek Społeczno Kulturalny,

a także wiele innych w tym polskie sklepy spożywcze i instytucje medyczne.

W Dublinie zostało także stworzone centrum egzaminacyjne, gdzie dzieci z klas 1-3 uczących się ramach projektu Polskich Szkół Internetowych Libratus mogą przystępować do egzaminów.

Inne miasta w których mieszkają Polacy

Irlandia to jeden z najczęstszych kierunków emigracji Polaków. W całym kraju liczba ludności polskiej sięga ponad 100 tysięcy, z tego największą grupę stanowią Polacy przebywający w Dublinie. W całej metropolii dublińskiej liczba Polaków na rok 2011 sięgnęła około 35 tysięcy. Drugim co do liczby polskich emigrantów jest Cork, gdzie także działa wiele stowarzyszeń polonijnych. Innymi, mniejszymi miastami, w których także można spotkać ludność polską są Galway czy Waterford. W związku z dużym stopniem integracji polsko-irlandzkiej obserwuje się rozkwit przedsiębiorczości i kultury polskiej na terenach Irlandii.

Szukasz polskiej szkoły w Dublinie?

Zastanawiasz się nad tym, czy Twoje dziecko będzie mieć szansę na edukację po polsku? To właśnie dla Ciebie przeznaczony jest projekt Polskich Szkół Internetowych Libratus koordynowany przez Fundację Edukacji Polonijnej. Dzieci korzystające ze szkoły internetowej otrzymują polską edukację zgodnie z podstawą programową obowiązującą w kraju. Całość projektu jest bezpłatna, a jedynymi warunkami przystąpienia do nauki jest wiek dziecka od 5 lat oraz posiadanie polskiego obywatelstwa przez co najmniej jednego z rodziców. W ramach kształcenia on-line funkcjonuje specjalnie stworzona Internetowa Platforma Edukacyjna, będąca pomocą dla rodziców i nauczycieli szkół sobotnich przy planowaniu lekcji. To także webinaria, czyli lekcje na żywo przez Internet z polskimi nauczycielami, dzięki którym dzieci pozostają w kontakcie z językiem polskim. Całoroczna praca dziecka zwieńczona jest przystąpieniem do egzaminu i możliwością otrzymania państwowego świadectwa.

Więcej informacji o polskiej szkole internetowej można znaleźć na stronie www.libratus.edu.pl.

F