Polska Szkoła w Edynburgu


Polska szkoła dla dzieci mieszkających w Edynburgu

Polskie Szkoły Internetowe Libratus koordynowane przez Fundację Edukacji Polonijnej to projekt edukacyjny skierowany do polskich dzieci przebywających na emigracji. Nauka odbywa się zgodnie z wytycznymi zawartymi w polskiej podstawie programowej, dlatego też dziecko za granicą ma możliwość otrzymania takiej samej edukacji jak jego rówieśnicy w kraju. Dzięki Internetowej Platformie Edukacyjnej stworzonej przez wykwalifikowanych pedagogów rodzice i nauczyciele szkół sobotnich współpracujących z projektem mogą przygotowywać i przeprowadzać ciekawe lekcje. Platforma ta zawiera także interesujące zadania, często w formie gier czy zagadek, które dzieci mogą samodzielnie rozwiązywać. Uczniowie mogą także korzystać z webinariów, czyli lekcji online przeprowadzanych przez polskich nauczycieli. Cała inicjatywa zrzesza wiele osób, w tym rodziców i organizacje polonijne, a także szkoły sobotnie, aby dzieci mogły w pełni korzystać z możliwości zdobywania wiedzy w ramach polskiej szkoły internetowej. Po całorocznej nauce dzieci przystępują do egzaminu w Polsce lub centrum egzaminacyjnym stworzonym na tę potrzebę w danym kraju i otrzymują państwowe świadectwo. Dodatkową zaletą projektu jest otrzymanie przez dziecka legitymacji szkolnej i możliwości skorzystania ze zniżek w kraju. Aby przystąpić do projektu należy spełnić jedynie dwa warunki. Dziecko powinno mieć nie mniej niż 5 lat oraz przynajmniej jedno z rodziców musi posiadać polskie obywatelstwo.

Oferta edukacyjna dla polskich dzieci w Edynburgu

Edukacja w ramach projektu Polskie Szkoły Internetowe Libratus koordynowanego przez Fundację Edukacji Polonijnej opiera się na tych samych zasadach co edukacja polskich dzieci w kraju. Dzieje się tak, gdyż wszystkie materiały, sposób nauczania i cały system nauki działa zgodnie z polską podstawą programową obowiązującą na tę chwilę w Polsce. Szkoła internetowa przeznaczona jest dzieci podejmujących naukę w szkole podstawowej oraz gimnazjum.

Pierwszy etap szkoły podstawowej to klasy 1-3 czyli nauczanie wczesnoszkolne. W tym przedziale wiekowym dzieci uczą się w sposób zintegrowany co oznacza, iż nie ma tu podziału na konkretne przedmioty, lecz istnieją pewne grupy zagadnień jakie przyswajają np. edukacja polonistyczna. Wiele dziedzin wiedzy łączy się ze sobą, aby dać dziecku czas na odnalezienie się w obowiązku szkolnym. W tym wieku dziecko nauczane jest podstawowych umiejętności:

pisania,
mowy,
czytania,
podstawowych kalkulacji.

Kolejnym etapem są klasy 4-6. Dziecko zaczyna obowiązywać pierwszy podział na przedmioty oraz coraz trudniejsze treści. Edukacja polonistyczna przekształca się w język polski gdzie dzieci poznają gramatykę i literaturę. To przygotowuje ucznia do nauki w gimnazjum, gdzie pojawia się coraz bardziej zróżnicowany podział na przedmioty oraz większa ilość pracy własnej. Nauki przyrodnicze podzielone są na:

biologię,
fizykę,
geografię,
chemię,

a nauki humanistyczne to:

język polski,
historia,
wiedza o społeczeństwie.

Opis miasta Edynburg

Edynburg to miasto stołeczne Szkocji, będącej częścią państwa Wielkiej Brytanii. Jest to siódme co do wielkości miasto Wielkiej Brytanii, a drugie Szkocji, tuż po Glasgow. Położone jest nad Morzem Północnym co sprawia, że panuje tam wybitnie morski klimat. O Edynburgu można śmiało powiedzieć, że jest to miasto studentów, a liczne festiwale sprawiają, że jest także ośrodkiem kulturalnym Szkocji. Do atrakcji można zaliczyć także zwiedzanie zabytków takich jak:

rezydencja królewska Holyrood,
Szkockie Muzeum Królewskie, które mieści ogromną ilość eksponatów historycznych w tym skarbów narodowych,
Zamku, służącego niegdyś za siedzibę władców i twierdzę obronną.

Aby miło i pożytecznie spędzić czas w gronie rodzinnym można także wybrać się do:

ogrodu zoologicznego,
Królewskiego Ogrodu Botanicznego,
Szkockiej Galerii Narodowej.

Edynburg to także jeden z popularniejszych kierunków turystycznych i emigracyjnych Polaków. W całej Wielkiej Brytanii liczba emigrantów polskich wynosi więcej niż 600 tysięcy, w tym w Szkocji liczba ta wynosi 100 tysięcy.

Placówki i instytucje ważne dla Polonii

Dla Polaków na emigracji bardzo ważne jest, aby utrzymywać kontakt z polską kulturą i językiem. W tym celu tworzone są polonijne organizacje zapewniające możliwość krzewienia polskości za granicami kraju.
Ważniejszymi instytucjami są:

Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie Polacy mogą udać się w celu informacyjnym oraz uzyskania pomocy w zakresie społeczno-socjalnym,
Duszpasterstwo Polskie w Szkocji, dzięki któremu Polacy mają możliwość uczestniczenia we Mszy Świętej w języku polskim.

W celu poszerzenia wiedzy o Szkocji i zacieśniania więzów z rdzennymi obywatelami państwa, Polacy mają szansę skorzystać z działalności Szkocko-Polskiego Towarzystwa Kulturalnego w Edynburgu.
W Edynburgu działa także centrum egzaminacyjne, dzięki któremu dzieci mieszkające w tym mieście, podejmujące naukę w ramach projektu Polskich Szkół Internetowych Libratus mogą przystąpić do egzaminów z wiedzy na poziomie klas 1-3 szkoły podstawowej.

Inne miasta w których mieszkają Polacy

Cała Wielka Brytania to około 655 tysięcy Polaków. Jednym z popularniejszych kierunków w ostatnich latach stała się Szkocja a w niej szczególnie Glasgow i Edynburg. W całej Szkocji liczba polskiej ludności wynosi około 100 tysięcy natomiast w Edynburgu przebywa około 2 % Polaków z tej liczby. Polacy zamieszkują także mniejsze miejscowości regionu w tym Aberdeen czy Dundee. Ostatnie 10 lat to wzrost emigracji Polaków do Wielkiej Brytanii o około 6,7 % głównie z powodów finansowych.

Szukasz Polskiej Szkoły w Edynburgu?

Emigracja dotyczy coraz częściej nie tylko ludzi młodych, ale też całych rodzin. Pojawia się więc pytanie o polską edukację za granicą. Sposobem na to może być projekt edukacyjny Polskie Szkoły Internetowe Libratus koordynowany przez Fundację Edukacji Polonijnej. Dzieci korzystając z polskiej szkoły on-line otrzymują taki sam zakres wiedzy co ich rówieśnicy Polsce zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Pomocą w przekazywaniu wiedzy przez rodziców i nauczycieli szkół sobotnich jest specjalnie stworzona Internetowa Platforma Edukacyjna oraz webinaria, czyli lekcje on-line z nauczycielami z Polski. Na koniec całorocznej pracy dziecko przystępuje do egzaminu, a następnie otrzymuje państwowe świadectwo. Wykorzystaj tę szansę i zapisz dziecko do bezpłatnej szkoły internetowej Libratus. Dzięki temu uzyska bezcenną wiedzę i stały dostęp do ojczystego języka.
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na naszej stronie internetowej www.libratus.edu.pl.

F