Polska Szkoła w Hull


Polska szkoła dla dzieci mieszkających w Hull

Polskie Szkoły Internetowe Libratus w koordynacji z Fundacją Edukacji Polonijnej wychodzi na przeciw oczekiwaniom polskich emigrantów mieszkających za granicą kraju. To innowacyjny projekt edukacyjny stworzony z myślą o edukacji najmłodszych Polaków. Nauka w ramach szkoły internetowej jest całkowicie bezpłatna, a jedynym warunkiem przystąpienia do niej jest posiadanie polskiego obywatelstwa przez co najmniej jednego z rodziców oraz wiek dziecka nie niższy niż 5 lat. Nauka odbywa się przez Internet z pomocą platformy edukacyjnej stworzonej z myślą o rodzicach i nauczycielach szkół sobotnich, którzy będą przekazywać wiedzę dzieciom, natomiast dzięki webinariom czyli lekcjom on-line mali Polacy pozostają w ciągłym kontakcie z językiem ojczystym. Po ukończeniu roku nauki dzieci przystępują do egzaminu i mają szansę na otrzymanie świadectwa państwowego tak samo jak ich rówieśnicy w Polsce. Wszystkie materiały oraz sposób nauczania jest unormowany przez polską podstawę programową dlatego dzieci uczące się z pomocą szkoły internetowej uzyskują takie samo wykształcenie jak te uczęszczające do szkół w kraju.

Oferta edukacyjna dla dzieci z Hull

Edukacja w ramach projektu Polskie Szkoły Internetowe Libratus koordynowanego przez Fundację Edukacji Polonijnej opiera się na tych samych zasadach co edukacja polskich dzieci w kraju. Dzieje się tak, gdyż wszystkie materiały, sposób nauczania i cały system nauki działa zgodnie z podstawą programową obowiązującą w Polsce. Szkoła internetowa przeznaczona jest dla dzieci podejmujących naukę w szkole podstawowej oraz gimnazjum.

Pierwszy etap szkoły podstawowej to klasy 1-3 czyli inaczej zwane nauczanie wczesnoszkolne. W tym przedziale wiekowym dzieci uczą się w sposób zintegrowany, co oznacza, iż nie ma tu podziału na konkretne przedmioty, lecz istnieją pewne grupy zagadnień – np. edukacja polonistyczna. Wiele dziedzin wiedzy łączy się ze sobą, aby dać dziecku czas na odnalezienie się w obowiązku szkolnym. W tym wieku dziecko nauczane jest podstawowych umiejętności:

pisania,
mowy,
czytania,
podstawowych kalkulacji.

Kolejnym etapem są klasy 4-6. Dziecko zaczyna obowiązywać pierwszy podział na przedmioty oraz coraz trudniejsze treści. Edukacja polonistyczna przekształca się w język polski, gdzie dzieci poznają gramatykę i literaturę. To przygotowuje ucznia do nauki w gimnazjum, gdzie pojawia się coraz bardziej zróżnicowany podział na przedmioty oraz większa ilość pracy własnej. Nauki przyrodnicze podzielone są na:

biologię,
fizykę,
geografię,
chemię,

a nauki humanistyczne to:

język polski,
historia,
wiedza o społeczeństwie.

Opis miasta Hull

Hull, a dokładnie Kingston upon Hull, to miasto położone w północno-wschodniej części Wielkiej Brytanii. Jego powstanie datuje się na okres średniowiecza, a do rozkwitu miasta przyczyniło się jego położenie w ujściu rzeki Humber do morza północnego. Szczególnie polecanymi miejscami do zwiedzenia w Hull są:

Muzeum Transportu Miejskiego (Streetlife Museum of Transport),
East Park, gdzie można spotkać grono zwierząt i odpocząć na łonie natury.

Do równie ciekawych atrakcji należy:

spacer po starym mieście oraz nad rzeką Humber, na której zawieszono monumentalny most (The Humber Bridge),
wizyta w muzeum morskim Hull (Hull Maritime Museum).

Hull to również jedno z wielu miast Wielkiej Brytanii, gdzie, często na stałe, zadomowili się Polacy, którzy wyjechali z kraju.

Placówki i instytucje ważne dla Polonii

Wraz z emigracją Polaków w danych miastach pojawiają się także placówki polonijne służące obywatelom w różnych sprawach. Najważniejszymi z nich z pewnością są:

Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Hull,
polska misja katolicka przy Polskiej Parafii w Hull im. św. Zygmunta Gorazdowskiego, gdzie emigranci mogą uczestniczyć we Mszy Świętej oraz wzajemnie się wspierać.
Polska Sobotnia Szkoła przy St Mary’s College w Hull.

To także inne, liczne portale i fora polonijne dotyczące Hull, które ułatwią znalezienie mieszkania czy pracy na początku nowej sytuacji życiowej oraz innych, codziennych usług.
Dzięki współpracy z Polską Szkołą Sobotnią, dzieci uczące się przez Internet w ramach projektu Polskich Szkół Internetowych Libratus mogą przystąpić do egzaminu z wiedzy na poziomie klas 1-3 szkoły podstawowej.

Inne miasta zamieszkałe przez Polaków

Polacy w Wielkiej Brytanii to najliczniejsza grupa emigrantów gdyż liczy aż około 900 tysięcy osób. Najczęstszym kierunkiem staje się Londyn, jednak to także inne mniejsze miasta na wyspie, takie jak Manchester, Southampton czy Birmingham. To również Hull, w którym przebywa w przybliżeniu około 1,5 % ogólnej liczby emigrantów polskich.

Szukasz polskiej szkoły w Hull?

Jeśli szukasz sposobu na polską edukację dla swojego dziecka przebywając za granicą kraju to projekt Polskie Szkoły Internetowe Libratus koordynowany przez Fundację Edukacji Polonijnej jest właśnie dla Ciebie. Nauczanie przez Internet w ramach inicjatywy jest całkowicie bezpłatne, a jedynymi warunkami są wiek dziecka nie niższy niż 5 lat oraz posiadanie polskiego obywatelstwa przez co najmniej jednego z rodziców. Wiedza przekazywana jest przez rodziców lub nauczycieli szkół sobotnich za pomocą Internetowej Platformy Edukacyjnej stworzonej przez pedagogów. W tym procesie biorą także udział polscy nauczyciele przygotowując webinaria czyli lekcje on-line. Wszystkie treści i sposób nauczania zgodne są z obecnie obowiązującą, polską podstawą programową. Dziecko po zdanym egzaminie otrzymuje świadectwo państwowe dokładnie tak jak jego rówieśnicy w kraju. Wspólnie z wieloma organizacjami takimi jak szkoły sobotnie czy placówki polonijne i osobami, w tym rodzicami, staramy się, by dzieci na emigracji także miały szansę na polską edukację i utrzymanie kontaktu z językiem ojczystym.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej www.libratus.edu.pl

F