Polska Szkoła w Irlandii


Polska szkoła dla dzieci mieszkających w Irlandii

Polskie Szkoły Internetowe Libratus to projekt edukacyjny koordynowany przez Fundację Edukacji Polonijnej. Oferuje on Polakom mieszkającym za granicami kraju możliwość przekazywania polskiej edukacji swoim dzieciom. Idea ta opiera się na współpracy z wieloma organizacjami polonijnymi, szkołami sobotnimi, polskimi nauczycielami oraz rodzicami. Dzięki Internetowej Platformie Edukacyjnej, zawierającej materiały edukacyjne, rodzice i nauczyciele szkół sobotnich mogą przygotowywać lekcje dzieciom. Pomocne są także webinaria, czyli lekcje on-line z polskimi nauczycielami, dzięki którym dzieci otrzymują wiedzę od wykwalifikowanych pedagogów oraz mają stały kontakt z językiem polskim. Po całorocznej nauce dzieci przystępują do egzaminów, które przeprowadzane są w Polsce, a także w innych krajach. Po zdanym egzaminie dziecko otrzymuje państwowe świadectwo. Dodatkowym atutem jest otrzymanie polskiej legitymacji szkolnej uprawniającej do konkretnych zniżek w kraju. Jedynymi warunkami, jakie należy spełnić, by uczestniczyć w projekcie są posiadanie polskiego obywatelstwa przez przynajmniej jednego z rodziców oraz wiek dziecka nie niższy niż 5 lat.

Oferta edukacyjna dla dzieci w Irlandii

Edukacja internetowa dla polskich dzieci mieszkających za granicami kraju w ramach projektu edukacyjnego koordynowanego przez Fundację Edukacji Polonijnej działa zgodnie z zasadami wytyczonymi w polskiej podstawie programowej, dzięki czemu dzieci za granicą otrzymują takie samo wykształcenie jak te przebywające w kraju. Projekt skierowany jest do dzieci podejmujących naukę w szkole podstawowej i gimnazjum. Szkoła podstawowa podzielona jest na nauczanie wczesnoszkolne w klasach 1-3 oraz klasy 4-6.
Etap nauczania początkowego odbywa się w systemie zintegrowanym, co oznacza że nie ma tu podziałów na przedmioty, a dzieci przyswajają wiedzę połączoną z różnych dziedzin naukowych. Występują podgrupy edukacyjne takie jak:

edukacja polonistyczna,
edukacja matematyczna,
edukacja przyrodnicza.

Drugi etap szkoły podstawowej to klasy 4-6. Zwiększa się ilość obowiązków szkolnych dzieci oraz rośnie samodyscyplina. Pojawiają się przedmioty takie jak:

matematyka,
język polski,
przyroda.

Następnie dziecko uczy się w ramach gimnazjum. Jest to czas, gdy dziecko dorośleje, w związku z tym zwiększa się też ilość wiedzy niezbędnej do przyswojenia oraz czas poświęcony na naukę. Pojawia się coraz bardziej zróżnicowany podział na przedmioty:

matematyka,
język polski,
wiedza o społeczeństwie,
biologia,
fizyka, itd.

Opis Irlandii

Irlandia to państwo znajdujące się w Europie Zachodniej, będące członkiem Unii Europejskiej. Zajmuje większość terytorium wyspy pod tą samą nazwą co państwo. Leży w sąsiedztwie Irlandii Północnej będącej częścią Wielkiej Brytanii. Początki państwa sięgają już czasów Imperium Rzymskiego. Około VIII wieku trwała inwazja Wikingów, która została jednak odparta przez ówczesnego władcę Irlandii. Całkowita liczba ludności na terenie Irlandii wynosi ponad 4,5 mln ludzi, z tego około 123 tysiące stanowią Polacy. Największym ośrodkiem imigracji jest Limerick. Szczególnie rozwiniętymi działami gospodarczymi w Irlandii są: elektronika i informatyka oraz przemysł chemiczny i farmaceutyczny. Odwiedzając Irlandię warto zobaczyć:

Zamek Dubliński powstały w latach 1204-1224, a w nim szczególnie ciekawe – sala św. Patryka i sala tronowa,
Klify Moheru – jedna z piękniejszych form wybrzeża w Europie,
Wyspy Aran leżące na styku zatoki Galway i Oceanu Atlantyckiego,
Park Narodowy Killarney,
Półwysep Dingle,

i wiele innych.

Polonia w Irlandii

Szacuje się, iż ilość Polaków w Irlandii sięga aż ponad 122 tysiące. Jest to największa grupa przybyłych na wyspę emigrantów. Największymi skupiskami Polaków są: Dublin, Cork, Limerick i Galway.

Wraz ze zwiększającą się liczbą polskich emigrantów, powstawały także polskie ośrodki i instytucje. Między innymi funkcjonują tam:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie,

liczne parafie polskie,

gazety takie jak Polonia Extra,

sobotnio-niedzielne polskie szkoły,

oraz portale internetowe dostarczające przydatnych informacji o usługach i biznesie.

Szukasz polskiej szkoły w Irlandii?

Jeżeli przebywasz na emigracji z dziećmi i zastanawiasz się, jak mogłyby kontynuować lub rozpocząć edukację polską to projekt edukacyjny Polskich Szkół Internetowych pod patronatem Fundacji Edukacji Polonijnej jest właśnie dla Ciebie. Dzięki temu Twoje dziecko będzie miało dostęp do polskiej edukacji za darmo i otrzyma wykształcenie równe temu, które pobierają dzieci w polskich szkołach. Dzieje się tak, gdyż projekt działa na zasadach wytyczonych w polskiej podstawie programowej. Nauka odbywa się dzięki Internetowej Platformie Edukacyjnej pomocnej w tworzeniu lekcji dzieciom przez rodziców i nauczycieli szkół sobotnich oraz webinariom czyli lekcjom on-line prowadzonym przez polskich nauczycieli. Po całorocznej nauce dziecko przystępuje do egzaminu i otrzymuje świadectwo państwowe. Dodatkowo w ramach projektu dzieci posiadają legitymację szkolną uprawniającą do zniżek w kraju. Jedynymi warunkami przystąpienia do nauki internetowej jest posiadanie polskiego obywatelstwa przez co najmniej jednego z rodziców oraz wiek dziecka od 5 lat.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: www.libratus.edu.pl.