Polska Szkoła w Norwegii


Polska szkoła dla dzieci przebywających w Norwegii

Polskie Szkoły Internetowe Libratus w koordynacji przez Fundację Edukacji Polonijnej to projekt oferujący polskim dzieciom przebywającym za granicami kraju bezpłatną polską edukację. Nauka odbywa się zgodnie z zasadami polskiej podstawy programowej, dlatego też dziecko za granicą ma możliwość otrzymania takiej samej edukacji jak jego rówieśnicy w kraju. Za pomocą Internetowej Platformy Edukacyjnej rodzice i nauczyciele szkół sobotnich współpracujących z projektem mogą korzystać z materiałów edukacyjnych i przygotowywać lekcje dzieciom. Na platformie znajdują się także liczne zadania, zagadki i gry edukacyjne, które zachęcają dzieci do samodzielnej pracy. Uczniowie korzystają także z webinariów czyli lekcji on-line z polskimi nauczycielami przyswając dodatkowe porcje wiedzy. Po całorocznej nauce dzieci przystępują do egzaminu w Polsce lub centrum egzaminacyjnym stworzonym na tę potrzebę w danym kraju i otrzymują państwowe świadectwo. Dodatkową zaletą projektu jest trzymanie przez dziecka legitymacji szkolnej i możliwości skorzystania ze zniżek w kraju. Aby przystąpić do projektu należy spełnić jedynie dwa warunki. Dziecko powinno mieć nie mniej niż 5 lat, a przynajmniej jedno z rodziców posiadać polskie obywatelstwo. Projekt zrzesza wiele osób i organizacji, by dzieci mogły otrzymać szansę na bezcenny dar wiedzy w języku ojczystym.

Oferta edukacyjna dla polskich dzieci w Norwegii

Program nauczania Polskich Szkół Internetowych Libratus, koordynowanych przez Fundację Edukacji Polonijnej, nie różni się od tego, który jest obecny na tą chwilę w polskich szkołach. Kształcenie on-line obejmuje etapy szkoły podstawowej i gimnazjum. Szkoła podstawowa dzieli się dodatkowo na klasy 1-3 i 4-6. W klasach 1-3 mówi się o nauczaniu wczesnoszkolnym w systemie zintegrowanym. Oznacza to, iż nie ma podziału na konkretne przedmioty, a dziecko przyswaja wiedzę połączoną z wielu dziedzin nauki często w formie zabawy. Zamiast podziałów na przedmioty występują podgrupy edukacyjne takie jak:

edukacja polonistyczna,
edukacja przyrodnicza.

Etap klas 4-6 to czas, gdy dziecko przyswaja coraz więcej wiedzy w obrębie różnicujących się przedmiotów takich jak:

język polski,
historia,
matematyka, czy
przyroda.

Kolejno następuje gimnazjum, gdzie zwiększa się ilość przedmiotów obowiązkowych dla dziecka oraz czasu na samodoskonalenie poza edukacją szkolną. Pojawiają się między innymi:

geografia
biologia
chemia
fizyka

Opis Norwegii

Królestwo Norwegii to państwo północnej Europy leżące w zachodnio-północnej części Półwyspu Skandynawskiego. Graniczy ze Szwecją, Finlandią i Rosją oraz przez morze z Danią. Największe miasto Norwegii to Oslo. Historia Norwegii sięga czasów z przed naszej ery jednakże pierwszy zapisane ślady osadnictwa datowane są na czasy Wikingów około 800 r.n.e. Norweski klimat znany jest z długich i surowych zim oraz chłodnego lata. W kraju tym warto zobaczyć:

Fiordy stanowiące linię brzegową Norwegii,
Preikestolen – klif,
Muzeum Łodzi Wikingów w Oslo,
Bryggen – hanzeatyckie, malownicze budynki handlowe,
Trollstigen – droga Trolli, przy której znajduje się jedyny w Norwegii i na świecie znak drogowy „Uwaga Trolle”,
Katedra Nidaros (Trondheim) – największa świątynia w Norwegii, miejsce pochówku króla Olafa II.

i wiele innych.

Polonia w Norwegii

Norwegia stanowi częsty kierunek emigracji Polaków, w szczególności w poszukiwaniu pracy. Obecnie mieszka tam około 90 tysięcy Polaków, co stanowi prawie 1,8 % całej populacji kraju. Polacy stanowią najliczniejszą grupę wśród całej liczby emigrantów. Największymi skupiskami Polaków jest: Oslo, Stavanger, Moss, Bergen oraz Friedrikstad.
Obecnie na terenie Norwegii działa wiele organizacji polonijnych w tym:

Związek Polaków w Norwegii,
Klub Polski w Norwegii,
Polsko-Norweskie Towarzystwo Kulturalne ”Kultura”.

Szukasz polskiej szkoły w Norwegii?

Jeśli jesteś jednym z Polaków przebywającym w Norwegii i chcesz, by Twoje dzieci miały szansę na polską edukację, to projekt Polskich Szkół Internetowych Libratus koordynowany przez Fundację Edukacji Polonijnej, jest właśnie dla Ciebie. Edukacja on-line w ramach inicjatywy jest całkowicie bezpłatna, a jedynymi warunkami jest posiadanie polskiego obywatelstwa przez co najmniej jednego z rodziców oraz wiek dziecka nie niższy niż 5 lat. Wiedza przekazywana jest przez rodziców lub nauczycieli szkół sobotnich za pomocą Internetowej Platformy Edukacyjnej stworzonej przez pedagogów. Dzieci mogą korzystać także z webinariów czyli lekcji on-line prowadzonych przez polskich nauczycieli. Na koniec roku szkolnego dziecko przystępuje do egzaminu i ma okazję uzyskać państwowe świadectwo, tak jak jego rówieśnicy w kraju. Wszystko odbywa się zgodnie z polską podstawą programową, a nauka w ramach inicjatywy jest całkowicie bezpłatna.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej: www.libratus.edu.pl.

F