Polska Szkoła w Rotherham


Polska szkoła dla dzieci mieszkających w Rotherham

Polskie Szkoły Internetowe Libratus to inicjatywa edukacyjna koordynowana przez Fundację Edukacji Polonijnej przeznaczona dla dzieci polskich przebywających za granicami kraju. To wspaniała szansa dla małych Polaków na otrzymanie edukacji oraz ciągły kontakt z językiem i kulturą polską. Nauka przez Internet możliwa jest dzięki specjalnie stworzonej Internetowej Platformie Edukacyjnej, która ułatwia rodzicom i nauczycielom szkół sobotnich prowadzenie lekcji. To także webinaria czyli lekcje on-line z polskimi nauczycielami, dzięki którym dzieci otrzymują dodatkową wiedzę o Polsce i nie tylko. Projekt jest całkowicie bezpłatny, a jedynymi warunkami, które należy spełniać aby do niego przystąpić są posiadanie polskiego obywatelstwa przez co najmniej jednego z rodziców oraz wiek dziecka nie niższy niż 5 lat. Po roku nauki sprawdzana jest wiedza dziecka a pomocą egzaminów przeprowadzanych w Polsce, a także poza jej granicami w specjalnych centrach egzaminacyjnych. Uczeń otrzymuje państwowe świadectwo tak samo jak jego rówieśnicy w szkołach w kraju. Dodatkowym atutem jest otrzymanie legitymacji szkolnej uprawniającej do zniżek w Polsce.

Oferta edukacyjna

Program kształcenia w ramach Polskich Szkół Internetowych Libratus koordynowanych przez Fundację Edukacji Polonijnej jest taki sam jak ten, z którego korzystają uczniowie w szkołach w Polsce. Dzieje się tak, gdyż nauczanie internetowe oparte jest na zasadach zapisanych w polskiej podstawie programowej obowiązującej na tę chwilę w kraju. Projekt edukacyjny jest skierowany do dzieci podejmujących naukę w szkole podstawowej i gimnazjum.
Pierwszym etapem edukacyjnym jest nauczanie wczesnoszkolne w ramach klas 1-3. W tym wieku mówi się o nauczaniu zintegrowanym co oznacza, że w szkole nie ma podziału na konkretne przedmioty, a dziedziny naukowe łączą się ze sobą tak, by dać dziecku swobodę rozwoju w danym kierunku, a jednocześnie wykształcić podstawowe umiejętności takie jak: mowa, czytanie, pisanie czy proste kalkulacje. Zamiast przedmiotów istnieją wybrane grupy edukacyjne:

edukacja polonistyczna
edukacja przyrodnicza
edukacja matematyczna

Na tym poziomie nauczania, również w mieście Rotherham, dzieci uczące się w ramach projektu Polskich Szkół Internetowych Libratus mogą przystępować do egzaminów na zakończenie całorocznej nauki.

Drugim etapem podstawówki są klasy 4-6. Wzrasta ilość czasu poświęconego na naukę. Dzieci uczą się większej samodyscypliny i doskonalą wcześniej zdobyte umiejętności. Obowiązuje tu pierwszy podział na przedmioty:

język polski,
przyroda,
matematyka.

Dzięki temu dziecko płynnie przechodzi do gimnazjum, gdzie podziały jeszcze bardziej się różnicują. Obowiązują tutaj między innymi:

język polski,
matematyka,
chemia,
fizyka,
geografia,
biologia,
dwa języki obce.

Zwiększa się ilość materiały niezbędnego do przyswojenia i pracy własnej, tak by potem można było z łatwością zdać egzaminy.

Opis miasta Rotherham

Rotherham to miasto położone w Wielkiej Brytanii nad rzeką Don niedaleko miasta Sheffield. Miasto ukształtowało się już w średniowieczu i stało się ośrodkiem wytwórstwa stali, którym pozostaje do dziś. W mieście warto zobaczyć przykłady architektury angielskiej takie jak:

Wentworth Woodhouse – największy dom prywatny w Wielkiej Brytanii,
Roche Abbey – ruiny opactwa datowanego na XII wiek.

Polecanymi zabytkami są również:

Rotherham Minster Church z niepowtarzalnymi organami,
Chapel of our Lady on the Bridge – zabytkowa kaplica na moście.

Inne placówki i instytucje ważne dla Polaków

Jak wiele innych miast Wielkiej Brytanii, Rotherham należy także grupy ośrodków emigracyjnych Polaków. Liczba Polaków nie jest tu jednak znacząca i mówi się raczej o całym hrabstwie South Yorkshire, do którego należy Rotherham. To wiele forów i portali ogłoszeniowych. Najbliższe natomiast placówki to:

Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Sheffield,
Polska parafia w Sheffield lub Doncaster.
Polska Szkoła Sobotnia w Rotherham, działająca przy Yourkshire Tourist Organization.

Dzięki współpracy z Polską Szkołą Sobotnią, dzieci uczące się ramach projektu Polskich Szkół Internetowych Libratus na poziomie klas 1-3 szkoły podstawowej mogą przystępować do egzaminów w Rotherham.

Inne miasta w których mieszkają Polacy

Polacy w Wielkiej Brytanii stanowią najliczniejszą grupę emigracyjną. Liczba ta wynosi aż ponad 800 tysięcy. Największy odsetek przebywa w Londynie, bo aż około 200 tysięcy. Innymi ośrodkami są także Manchester, Birmingham czy Sheffield. Rotherham to jedno z mniejszych miast, w których przebywają Polacy jednak biorąc pod uwagę całe hrabstwo South Yorkshire liczba ta jest większa.

Szukasz polskiej szkoły w Rotherham?

Emigracja coraz częściej staje się nie tylko rozwiązaniem czasowym. Polacy za granicą zakładają rodziny, co wiąże się także z pytaniem o wykształcenie najmłodszych. Jeśli jesteś jednym z nich i szukasz sposobu na polską edukację swojego dziecka, projekt Polskie Szkoły Internetowe Libratus koordynowany przez Fundację Edukacji Polonijnej jest dla Ciebie. Za pomocą specjalnie stworzonej Internetowej Platformy Edukacyjnej rodzice oraz nauczyciele szkół sobotnich mogą korzystać z materiałów pomocnych w przygotowaniu dzieciom lekcji. Dzięki webinariom czyli lekcjom on-line prowadzonym przez polskich nauczycieli, mali Polacy pozostają w ciągłym kontakcie z językiem polskim. Po całorocznej nauce dziecko przystępuje do egzaminu i po jego zdaniu otrzymuje świadectwo państwowe dokładnie takie, jak jego rówieśnicy w kraju. Zapisy i udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, a jedynymi warunkami są posiadanie polskiego obywatelstwa przez przynajmniej jednego z rodziców oraz wiek dziecka nie niższy niż 5 lat. Już teraz skorzystaj z wspaniałej szansy na polską edukację dla swoich dzieci!

Więcej informacji na stronie internetowej: www.libratus.edu.pl.

F