Postanowienia noworoczne – konkurs!


 

Regulamin konkursu

„Postanowienia noworoczne”

 1. Cel konkursu:

Konkurs został zorganizowany w celu zmotywowania dzieci do nauki oraz do skutecznego planowania celów.

2.Wymagania dotyczące pracy konkursowej

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie planera w formie planszy lub plakatu dowolną techniką plastyczną oraz wykonanie zdjęcia przygotowanej pracy.

  • Konkursową pracę należy wysłać w formie elektronicznej na adres: libratus@pzpo.edu.pl lub udostępnić pod postem znajdującym się na Facebooku Polskich Szkół Internetowych Libratus.
  • Wiadomość mailowa powinna zawierać zdjęcie w formacie jpg., png. lub pdf.
  • Każdy uczestnik konkursu ”Postanowienia noworoczne” może zgłosić tylko jedną pracę.

Prace, które nie będą zgodne z zasadami konkursu, nie będą podlegały ocenie i zostaną zdyskwalifikowane.

III. Warunki uczestnictwa

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, a także młodzież w wieku od 7 do 15 lat, będące uczniami Polskich Szkół Internetowych Libratus. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zdjęcia lub umieszczenia go pod postem na Facebooku.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 17 stycznia 2020 r. na adres: libratus@pzpo.edu.pl z podpisem według wzoru: Imię_Nazwisko_Klasa

1.Wyniki konkursu

Autorzy wszystkich nadesłanych prac, które będą zgodne z wymaganiami dotyczącymi pracy konkursowej, zostaną nagrodzone diamentem na Internetowej Platformie Edukacyjnej. Przesłanie pracy jest równoznaczne ze zgodą na opublikowanie jej w mediach społecznościowych Polskich Szkół Internetowych Libratus, na stronie internetowej oraz na Internetowej Platformie Edukacyjnej.

2. Nagrody dla zwycięzców

W konkursie „Postanowienia noworoczne” każda praca spełniająca kryteria nagrodzona zostanie diamentem na Internetowej Platformie Edukacyjnej.

Wiadomość mailowa wraz z wykonaną pracą konkursową powinna zawierać podstawowe dane uczestnika, tj. imię, nazwisko i klasę dziecka. Przesłanie wiadomości mailowej jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu (w tym również na rozpowszechnienie danych osobowych dziecka w celu ogłoszenia wyników Konkursu na stronie internetowej Organizatora i na jego profilu facebookowym).

Zgoda wyrażona jest na przetwarzanie danych osobowych przez Polonijny Zespół Placówek Oświatowych z siedzibą w Nowym Targu (dalej: PZPO) danych osobowych moich oraz dziecka w celu przeprowadzenia konkursu „Postanowienia noworoczne” w tym na publikację pracy konkursowej w celu ogłoszenia wyników Konkursu na stronie internetowej organizatora oraz na facebookowym koncie organizatora oraz na umieszczenie pracy na Internetowej Platformie Edukacyjnej. Zgoda ma charakter nieodpłatny, dotyczy rozpowszechniania pracy konkursowej dziecka oraz modyfikacji pracy.

 

F