Bezpłatna polska edukacja
tylko w Libratusie!

Czuję po polsku! Mówię po polsku! Dołącz do Libratusa i podaruj swojemu dziecku przygodę edukacyjną w języku polskim!

Ruszyła rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Jeżeli chciałbyś, aby Twoje dziecko dołączyło do projektu Libratus wypełnij formularz po prawej stronie i przejdź proces zapisu.

>>> www.libratus.edu.pl <<<

 

Libratus powrócił !

Cieszymy się, że w związku ze zmianami prawnymi po kilku latach przerwy BEZPŁATNA POLSKA EDUKACJA w Libratusie dla dzieci w wieku 6-14 lat ponownie jest możliwa! Przez ostatnie lata dostawaliśmy ogrom wiadomości od rodziców, dla których polska edukacja dzieci jest kwestią priorytetową. Przez ten czas podejmowaliśmy liczne działania i próbowaliśmy wspierać rodziny poza granicami kraju w wyzwaniach edukacyjnych, natomiast z przykrością musieliśmy informować wszystkich zainteresowanych, że zapis do szkoły nie jest możliwy. Teraz cieszymy się, że możemy realizować naszą misję, którą jest szerzenie polskiej edukacji i wspieranie polskich rodzin poza granicami kraju w polskim systemie edukacyjnym.

Libratus – z miłości

do Polski!

Polskie Szkoły Internetowe Libratus to innowacyjny projekt edukacyjny, który oferuje bezpłatną polską edukację on-line. Uczestnictwo w projekcie umożliwia najmłodszym stały kontakt z językiem ojczystym oraz zapewnia wykształcenie zgodnie z polską podstawą programową. Nauczanie przebiega w formie kształcenia domowego, w którym rodzic pełni rolę nauczyciela dla swojego dziecka. Każdy uczeń otrzymuje legitymację szkolną oraz po przystąpieniu do egzaminu – państwowe świadectwo szkolne.

Dlaczego warto?

W Libratusie otrzymujesz dostęp do:

  • interaktywnych materiałów edukacyjnych
  • systemu nauczania zgodnego z polską podstawą programową
  • webinariów przedmiotowych systematyzujących wiedzę dziecka
  • e-Dziennika pozwalającego monitorować postępy w nauce
  • gier edukacyjnych rozwijających znajomość języka polskiego
  • filmów, animacji i piosenek ułatwiających przyswajanie treści

Zapisz się

F