„Świąteczne tradycje w kraju mojego zamieszkania” – konkurs


 

Konkurs został zorganizowany w celu zachęcenia dzieci do dzielenia się tradycjami i zwyczajami świątecznymi kultywowanymi w ich kraju zamieszkania.

Przedmiotem konkursu jest sporządzenie opisu wybranej tradycji świątecznej lub zwyczaju świątecznego charakterystycznego dla kraju zamieszkania dziecka. Do opisu można dołączyć zdjęcie lub rysunek.

  • Konkursową pracę należy wysłać w formie elektronicznej (skan, zdjęcie, plik tekstowy, pdf) na adres: libratus@pzpo.edu.pl (mile widziane odręcznie napisane prace),
  • Wiadomość mailowa powinna zawierać opis tradycji lub zwyczaju oraz fakultatywnie zdjęcie lub rysunek.
  • Każdy uczestnik konkursu ”Świąteczne tradycje w kraju mojego zamieszkania” może zgłosić tylko jedną pracę.

Prace, które nie będą zgodne z zasadami konkursu, nie będą podlegały ocenie i zostaną zdyskwalifikowane.

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, a także młodzież w wieku od 7 do 15 lat, będące uczniami Polskich Szkół Internetowych Libratus. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie przygotowanego opisu.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 27 grudnia 2019 r. na adres: libratus@pzpo.edu.pl z podpisem według wzoru: Imię_Nazwisko_Klasa.

Autorzy wszystkich nadesłanych prac, które będą zgodne z wymaganiami dotyczącymi pracy konkursowej, zostaną nagrodzone diamentem na Internetowej Platformie Edukacyjnej. Wybrane prace zostaną opublikowane w specjalnej lekcji na Internetowej Platformie Edukacyjnej. Przesłanie pracy jest równoznaczne ze zgodą na opublikowanie jej w mediach społecznościowych Polskich Szkół Internetowych Libratus, na stronie internetowej oraz na Internetowej Platformie Edukacyjnej.

Wiadomość mailowa wraz z wykonaną pracą konkursową powinna zawierać podstawowe dane uczestnika, tj. imię, nazwisko i klasę dziecka. Przesłanie wiadomości mailowej jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu (w tym również na rozpowszechnienie danych osobowych dziecka w celu ogłoszenia wyników Konkursu na stronie internetowej Organizatora i na jego profilu facebookowym).

Zgoda wyrażona jest na przetwarzanie danych osobowych przez Polonijny Zespół Placówek Oświatowych z siedzibą w Nowym Targu (dalej: PZPO) danych osobowych moich oraz dziecka w celu przeprowadzenia konkursu „Tradycje świąteczne w kraju mojego zamieszkania” w tym na publikację pracy konkursowej w celu ogłoszenia wyników Konkursu na stronie internetowej organizatora oraz na facebookowym koncie organizatora oraz na umieszczenie pracy na Internetowej Platformie Edukacyjnej. Zgoda ma charakter nieodpłatny, dotyczy rozpowszechniania pracy konkursowej dziecka oraz modyfikacji pracy.

F