Świąteczny konkurs plastyczny!


Ogłaszamy świąteczny konkurs plastyczny
„Kartka dla Twoich bliskich”

Zadanie polega na stworzeniu kartki świątecznej, dowolną techniką i przesłaniu do nas na adres konkurs@libratus.edu.pl. Po wykonaniu i zgłoszeniu pracy na konkurs, ozdobioną kartkę można zaadresować i przesłać do swoich najbliższych mieszkających w Polsce. Na prace czekamy do 18 grudnia 2017r., natomiast zwycięzców ogłosimy 20 grudnia 2017r. na naszym fanpagu na Facebooku.

ZASADY KONKURSU

JAKI JEST CEL KONKURSU?

Celem konkursu „Kartka świąteczna dla bliskich” jest pogłębienie znajomości polskiej tradycji jaką jest wysyłanie kartek świątecznych.

JAKIE SĄ ZASADY UCZESTNICTWA

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat, będące uczniami Polskich Szkół Internetowych Libratus.

CO NALEŻY ZROBIĆ?

Zadaniem konkursu jest ozdobienie kartki świątecznej (pobranej z szablonu) dowolnymi technikami.

JAK WYKONAĆ PRACĘ?

1. Każdy uczestnik konkursu powinien wydrukować szablon kartki świątecznej dodany w załączniku.
2. Następnie należy ozdobić wydrukowany wzór (na pustej stronie) w dowolny sposób np. kolorowanie kredkami lub farbami, wydzieranka, wyklejanka, ozdabianie bibułą, plasteliną, kolaż, itp.
3. Po drugiej stronie kartki/szablonu należy napisać życzenia świąteczne do wybranej bliskiej osoby.

KRYTERIA OCENY:

Prace będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych:
– uczniowie zerówki i klasy 1-3
– uczniowie klasy 4-7
– klasy gimnazjalne 2-3

Ocenie podlegać będą:
– estetyka wykonanych prac
– oryginalność i kreatywność

Ocenie nie będzie podlegać:
-kaligrafia

JAK WYSŁAĆ SWOJĄ PRACĘ?

1. Prace należy wysłać w formie skanu lub zdjęcia na adres mailowy: konkurs@libratus.edu.pl
– format pliku: jpg, jpeg lub png (wysoka jakość 300dpi).
2. W tytule wiadomości należy wpisać nazwę konkursu oraz imię i nazwisko dziecka.
3. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 pracę.

WYNIKI KONKURSU

Nadesłane prace zostaną ocenione przez trzyosobowe jury. Ostateczny termin wysyłania prac to 18 grudnia, natomiast wyniki konkursu zostaną ogłoszone 20 grudnia 2017 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału!
Czekają na Was atrakcyjne nagrody!

SZABLON KARTKI DO POBRANIA

_________________________________________________________________________________________________________________________________

F