Zacznij od Ojczystego – Konkurs dla dzieci!


KONKURS_zacznij od ojczystego

Ogłaszamy konkurs „Zacznij od ojczystego”, w którym będziecie mogli promować język polski. Ten konkurs przeznaczony jest zarówno dla miłośników recytacji, jak i dla przyszłych pisarzy. Wybierzcie jedną z dwóch kategorii i nagrajcie siebie, jak recytujecie dowolny polski tekst literacki lub sami napiszcie utwór na temat języka polskiego (forma jest dowolna – wiersz, piosenka, opowiadanie). Na Wasze prace czekamy do 20 lutego! Spośród uczestników zostanie wyłoniony zwycięzca, który otrzyma nagrodę rzeczową. Każdy Uczeń zostanie nagrodzony diamentem na Internetowej Platformie Edukacyjnej!

Przedmiotem konkursu jest wykonanie utworu w jednej z dwóch kategorii:

  1. a) recytacja wybranego utworu literackiego w języku polskim oraz przesłanie nagrania wideo,
  2. b) napisanie własnego utworu literackiego, którego tematem będzie język polski w dowolnej formie: wiersz, piosenka, opowiadanie.
  • Konkursową pracę należy wysłać w formie elektronicznej na adres: edukacja@libratus.edu.pl .
  • Wiadomość mailowa powinna zawierać w zależności od kategorii: nagranie wideo w dobrej jakości lub dokument doc., docx., pdf. lub zdjęcie.
  • Każdy uczestnik konkursu ”Zacznij od ojczystego” może zgłosić tylko jedną pracę.

Prace, które nie będą zgodne z zasadami konkursu, nie będą podlegały ocenie i zostaną zdyskwalifikowane.

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, a także młodzież w wieku od 5 do 15 lat mieszkające poza granicami Polski. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie pracy konkursowej w zależności od kategorii: nagranie wideo w dobrej jakości lub dokument doc., docx., pdf. lub zdjęcie.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 20 lutego 2020 r. na adres: edukacja@pzpo.edu.pl z podpisem według wzoru: Imię_Nazwisko_Klasa.

W konkursie wyłoniona zostanie jedna zwycięska praca. Uczniowie Polskich Szkół Internetowych Libratus zostaną dodatkowo nagrodzeni diamentem na Internetowej Platformie Edukacyjnej. Przesłanie pracy jest równoznaczne ze zgodą na opublikowanie jej w mediach społecznościowych Polskich Szkół Internetowych Libratus, na stronie internetowej, na Internetowej Platformie Edukacyjnej oraz w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Fundacji Edukacji Polonijnej.

 

Regulamin konkursu

F