Zapisz się


Polonijka
polska szkola online

Zapisy do Polskiej
szkoły on-line

W związku ze zmianami w polskim prawie oświatowym, które weszły w życie z dniem 1.09.2017 r., zapis do projektu Libratus został
znacznie ograniczony. Więcej na temat wpływu zmian w prawie oświatowym na zapis do projektu
https://www.libratus.edu.pl/2018/01/26/libratus-a-zmiany-w-prawie-oswiatowym/

Prawo nie działa wstecz, dlatego uczniowie, którzy rozpoczęli darmową naukę w projekcie w poprzednich latach (począwszy od klasy 1 szkoły podstawowej), mogą ją kontynuować na tych samych zasadach aż do ukończenia edukacji podstawowej bądź gimnazjalnej (pod warunkiem przystępowania do corocznych egzaminów klasyfikacyjnych).

Polonijka

Polonijka polonijna szkoła podstawowa

Polonijka powstała po to, aby dzieci z całego świata mogły uczyć się języka polskiego pomimo zmian wprowadzonych w polskim prawie oświatowym, które uniemożliwiają prowadzenie zapisów do projektu Libratus dla dzieci mieszkających za granicą.

Polonijka jest odpłatnym projektem, który pozwala na realizowanie polskiego programu nauczania w oparciu o platformę Polskich Szkół Internetowych Libratus.

Sprawdź!

Do Projektu Libratus nadal mogą przystąpić osoby, które planują wyjazd za granicę, natomiast na dzień składania wniosku i do czasu uzyskania pozytywnej decyzji zamieszkują na terenie Polski. Jeżeli planujesz wyjazd za granicę

F