Zapisy do projektu


zapisy-do-projektu

W związku ze zmianami w polskim prawie oświatowym, które weszły w życie z dniem 1.09.2017 r., zapis do projektu Libratus został znacznie ograniczony. Więcej na temat wpływu zmian w prawie oświatowych na zapis do projektu – https://www.libratus.edu.pl/2018/01/26/libratus-a-zmiany-w-prawie-oswiatowym/

PLANUJSZ WYJAZD ZA GRANICĘ?

Do Projektu Libratus nadal mogą przystąpić osoby, które planują wyjazd za granicę, natomiast na dzień składania wniosku i do czasu uzyskania pozytywnej decyzji zamieszkują na terenie Polski. Osoby mieszkające w Polsce, które planują wyjazd za granicę i chcą przystąpić do projektu Libratus, po uzyskaniu opinii z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej powinny skontaktować się z sekretariatem.

MIESZKASZ ZA GRANICĄ?

Wszystkim rodzicom przebywającym za granicą, którzy są zainteresowani edukacją swoich dzieci w internetowej szkole, oferujemy płatny projekt POLONIJKA Polonijna Szkoła Podstawowa. Polonijka jest kontynuacją Polskich Szkół Internetowych Libratus i jest doskonałym sposobem na poznanie świata w języku polskim. Aby zapisać dziecko na rok szkolny 2018/2019, należy wypełnić formularz.

W związku z tym, że prawo nie działa wstecz, uczniowie, którzy rozpoczęli darmową naukę w projekcie w poprzednich latach (począwszy od klasy 1 szkoły podstawowej), mogą ją kontynuować na tych samych zasadach aż do ukończenia edukacji podstawowej bądź gimnazjalnej (pod warunkiem przystępowania do corocznych egzaminów klasyfikacyjnych).

F