libratus rekrutacja

Polskie Szkoły Internetowe Libratus

Polskie Szkoły Internetowe Libratus to innowacyjny projekt edukacyjny, który oferuje bezpłatną polską edukację on-line. Uczestnictwo w projekcie umożliwia najmłodszym stały kontakt z językiem ojczystym oraz zapewnia wykształcenie zgodnie z polską podstawą programową. Nauczanie przebiega w trybie nauczania domowego, w którym rodzic pełni rolę nauczyciela dla swojego dziecka. Dzięki wykorzystaniu wirtualnych narzędzi nauczyciele na bieżąco zamieszczają na Internetowej Platformie Edukacyjnej liczne materiały edukacyjne. Rodzice otrzymują również repetytoria, scenariusze lekcyjne i poradniki nauki, które ułatwiają pełnienie obowiązków nauczyciela. Dodatkowo mali Polacy mogą korzystać z Webinariów, czyli lekcji on-line prowadzonych przez wykwalifikowanych polskich pedagogów. Pomoce naukowe są skonstruowane w interaktywnej formie, dzięki temu nauka staje się przyjemna, a dzieci chętnie wykonują ćwiczenia, rozwiązują zagadki i grają w gry edukacyjne. Projekt koordynowany jest przez Fundację Edukacji Polonijnej.

Zobacz dlaczego warto się uczyć języka polskiego!

dziewczynka

Dlaczego warto do nas dołączyć?

W Libratusie otrzymujesz dostęp do:

  • programu nauczania zgodnego z polską podstawą programową,
  • interaktywnych materiałów edukacyjnych atrakcyjnych dla dzieci,
  • cotygodniowych zajęć on-line z polskimi nauczycielami,
  • kontaktu z językiem polskim, kulturą i tradycjami,
  • możliwość nawiązania znajomości z rówieśnikami mieszkającymi na całym świecie.

Zapisz swoje dziecko

0
Polskich szkół podstawowych współtworzących projekt
0
Tysięcy uczniów skorzystało z platformy edukacyjnej
0
Krajów świata, w których mieszkają uczniowie Libratusa

ZAPISZ DZIECKO DO POLSKIEJ SZKOŁY!

W Libratusie otrzymujesz dostęp do:

  • programu nauczania zgodnego z polską podstawą programową,
  • interaktywnych materiałów edukacyjnych atrakcyjnych dla dzieci,
  • cotygodniowych zajęć on-line z polskimi nauczycielami,
  • kontaktu z językiem polskim, kulturą i tradycjami,
  • możliwość nawiązania znajomości z rówieśnikami mieszkającymi na całym świecie.

Opinie rodziców

Prace naszych uczniów

Aktualności

WIOSENNA DAWKA MOTYWACJI - pobierz nasz PDF

Brak motywacji do nauki i obowiązków często wynika z nieodpowiedniego…

Tydzień Języka Ojczystego z Libratusem!

Zapraszamy na Międzynarodowy Tydzień Języka Ojczystego z Libratusem!   21.02.…

Kontakt

Napisz do nas

Kliknij i dowiedz się więcej o przetwarzaniu danych osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Polonijny Zespół Placówek Oświatowych z siedzibą w Nowym Targu, prowadzony przez BW Edukacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie (PZPO). Sekretariat PZPO znajduje się w Krakowie, przy ulicy Szlak 20/7, 31-153 Kraków, telefon: +48 123 502 890, adres e-mail: sekretariat@libratus.edu.pl, adres e-mail inspektora ochrony danych osobowych: kontakt@kancelariatusinski.pl.

Jeżeli kierujesz do nas zapytanie związane z naszą działalnością, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jako niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego celu, którym jest udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące prowadzonej przez nas działalności.

Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z usługi zapisu dziecka do polskiej szkoły i uzyskania zgody na nauczanie domowe, Twoje dane oraz dane Twojego dziecka będą przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) RODO oraz wobec prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego wobec swoich klientów, na przykład w postaci przekazywania informacji o oferowanych usługach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „Google mail”, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google LLC z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Google posiada certyfikat Tarczy Prywatności (Privacy Shield) i w związku z tym gwarantuje poszanowanie europejskiego prawa o ochronie danych, co zostało stwierdzone w Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.

Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z usługi zapisu dziecka do polskiej szkoły i uzyskania zgody na nauczanie domowe, dane osobowe Twoje oraz Twojego dziecka zostaną przekazane szkole, do której dziecko zostanie zapisane, a także publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, właściwej do wydania opinii dotyczącej Twojego dziecka.

Jeżeli kierujesz do nas zapytanie związane z naszą działalnością, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji, w ramach której udzielać będziemy odpowiedzi na Twoje pytania, do chwili jej wyraźnego zakończenia lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania.

Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z usługi zapisu dziecka do polskiej szkoły, dane osobowe Twoje oraz Twojego dziecka będą przetwarzane przez okres wykonywania usługi, po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń stron z tytułu nienależytego wykonania umowy, a w zakresie, w jakim przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes administratora, nie dłużej niż do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Przysługuje Ci również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją) oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego. Prawo to realizowane jest przez skierowanie wiadomości e-mail pod adres sekretariat@libratus.edu.pl.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania odpowiedzi na zadane pytania lub do wykonania usługi zapisu dziecka do szkoły.

Polskie Szkoły Internetowe Libratus

ul. Szlak 20/7
31-153 Kraków
Tel.: +48 12 44 66 865
sekretariat@libratus.edu.pl

Koordynatorem Projektu jest Fundacja Edukacji Polonijnej. Dane kontaktowe do poszczególnych placówek można uzyskać u Koordynatora Projektu.
Fundacja Edukacji Polonijnej
Tel.: +48 12 44 66 865
KRS: 0000561881, NIP: 6762489379
Konto: 92 1090 2590 0000 0001 3191 1648
Bank Zachodni WBK S.A.

Przekaż 1%

podatku dochodowego
Fundacji Edukacji Polonijnej!
KRS: 0000561881
F