Kontakt


Kontakt

Polskie Szkoły Internetowe Libratus

ul. Szlak 20/7

31-153 Kraków

Tel.: +48 12 44 66 865

sekretariat@libratus.edu.pl

skype: Libratus

Sekretariat jest czynny w godzinach:

poniedziałki 8:00-16:00

wtorki 8:00-16:00

środy 8:00-16:00

czwartki 8:00-16:00

piątki 8:00-16:00

Napisz do nas

Kliknij i dowiedz się więcej o przetwarzaniu danych osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Polonijny Zespół Placówek Oświatowych z siedzibą w Nowym Targu, prowadzony przez BW Edukacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie (PZPO). Sekretariat PZPO znajduje się w Krakowie, przy ulicy Szlak 20/7, 31-153 Kraków, telefon: +48 123 502 890, adres e-mail: sekretariat@libratus.edu.pl, adres e-mail inspektora ochrony danych osobowych: kontakt@kancelariatusinski.pl.

Jeżeli kierujesz do nas zapytanie związane z naszą działalnością, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jako niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego celu, którym jest udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące prowadzonej przez nas działalności.

Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z usługi zapisu dziecka do polskiej szkoły i uzyskania zgody na nauczanie domowe, Twoje dane oraz dane Twojego dziecka będą przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) RODO oraz wobec prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego wobec swoich klientów, na przykład w postaci przekazywania informacji o oferowanych usługach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „Google mail”, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google LLC z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Google posiada certyfikat Tarczy Prywatności (Privacy Shield) i w związku z tym gwarantuje poszanowanie europejskiego prawa o ochronie danych, co zostało stwierdzone w Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.

Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z usługi zapisu dziecka do polskiej szkoły i uzyskania zgody na nauczanie domowe, dane osobowe Twoje oraz Twojego dziecka zostaną przekazane szkole, do której dziecko zostanie zapisane, a także publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, właściwej do wydania opinii dotyczącej Twojego dziecka.

Jeżeli kierujesz do nas zapytanie związane z naszą działalnością, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji, w ramach której udzielać będziemy odpowiedzi na Twoje pytania, do chwili jej wyraźnego zakończenia lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania.

Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z usługi zapisu dziecka do polskiej szkoły, dane osobowe Twoje oraz Twojego dziecka będą przetwarzane przez okres wykonywania usługi, po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń stron z tytułu nienależytego wykonania umowy, a w zakresie, w jakim przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes administratora, nie dłużej niż do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Przysługuje Ci również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją) oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego. Prawo to realizowane jest przez skierowanie wiadomości e-mail pod adres sekretariat@libratus.edu.pl.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania odpowiedzi na zadane pytania lub do wykonania usługi zapisu dziecka do szkoły.

Staramy się zapewnić Państwu stałe wsparcie w trakcie zapisu do projektu Polskie Szkoły Internetowe Libratus. W tym celu nasz zespół kontaktuje się z Państwem telefonicznie z numeru +48124466556. Pozostajemy z Państwem w kontakcie również poza godzinami pracy sekretariatu.

Po zalogowaniu się do systemu zapisów mogą Państwo skorzystać z funkcji „Prośba o kontakt”, a przedstawiciel projektu skontaktuje się z Państwem w możliwie jak najszybszym terminie i odpowie na wszelkie pytania.

Koordynatorem Projektu jest Fundacja Edukacji Polonijnej. Dane kontaktowe do poszczególnych placówek można uzyskać u Koordynatora Projektu.

Fundacja Edukacji Polonijnej
Tel.: +48 12 44 66 865
KRS: 0000561881, NIP: 6762489379
Konto: 92 1090 2590 0000 0001 3191 1648
Bank Zachodni WBK S.A.

F