FAQ

Najczęściej zadawane pytania

W jakim wieku dziecko może uczyć się w Libratusie?

W Polskich Szkołach Internetowych Libratus uczą się dzieci w wieku 6-14 lat. Najmłodsze dzieci, czyli sześciolatki, zapisywane są do zerówki, która w Libratusie jest płatna. Dzieci w przedziale wiekowym 7-14 lat zapisywane są bezpłatnej szkoły podstawowej do odpowiedniej klasy.

Jak odbywa się nauka w Libratusie?

Przygotowaliśmy dla Waszych dzieci różnorodne materiały edukacyjne w oparciu o polską podstawę programową. Znajdziecie je na innowacyjnej Internetowej Platformie Edukacyjnej. Wśród materiałów znajdują się lekcje z poszczególnych przedmiotów, gry i zabawy, filmy edukacyjne, karty pracy oraz testy. Każdy przedmiot podzielony został na 36 tygodni nauki, dzięki czemu dziecko uczy się z gotowych, uporządkowanych materiałów. Co więcej, w ramach nauki w Libratusie dzieci mogą uczestniczyć w webinariach przedmiotowych z polskimi nauczycielami. Raz w miesiącu mogą dołączyć do spotkań integracyjnych z rówieśnikami. Wszystko odbywa się formie zajęć online - z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

Jak odbywają się egzaminy?

Egzaminy klasyfikacyjne odbywają się pod koniec roku szkolnego. Obejmują zakres materiału z pełnej podstawy programowej z każdego przedmiotu nauczanego w danej klasie. Przykładowo, w klasie pierwszej są to edukacja wczesnoszkolna i język angielski. Egzamin z każdego przedmiotu odbywa się w formie ustnej oraz pisemnej.

Jakie dokumenty są niezbędne, aby rozpocząć naukę w Libratusie?

Aby zapisać dziecko do Polskich Szkół Internetowych Libratus należy złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych podpisanych przez rodziców. Dokumenty przygotowane są przez zespół Libratusa i przekazywane drogą mailową.

Czy dziecko musi mieć PESEL, aby rozpocząć naukę w Libratusie?

Nie jest to warunek konieczny, choć posiadanie numeru PESEL ułatwia procedurę zapisu. Najważniejsze jest, aby dziecko posiadało polskie obywatelstwo. Jeżeli przynajmniej jedno z rodziców dziecka posiada polskie obywatelstwo, dziecko zgodnie z prawem dziedziczenia krwi również to obywatelstwo posiada i może wziąć udział w projekcie. Jeśli dziecko nie urodziło się w Polsce, o nadanie numeru PESEL wystarczy zgłosić się do najbliższego polskiego konsulatu.

Jak to możliwe, że nauka w Libratusie na poziomie szkoły podstawowej jest bezpłatna?

Po prostu! Z Libratusem, dziecko formalnie zapisywane jest do jednej z naszych szkół partnerskich, gdzie realizuje polską podstawę programową w ramach edukacji domowej. Dzięki temu rodzic nie ponosi kosztów nauki dziecka, która finansowana jest z subwencji oświatowej.

Czy dziecko otrzyma świadectwo i legitymację szkolną?

Tak! Każde dziecko, które staje się uczniem polskiej szkoły, otrzymuje legitymację ucznia. Po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych i zaliczeniu roku nauki, otrzymuje polskie państwowe świadectwo szkolne i promocję do następnej klasy.

Zapis rozpocznij na stronie internetowej projektu w zakładce “Zapisz się” – https://rekrutacja.libratus.edu.pl/#zapisz-sie Szczegółowe informacje dotyczące każdego kolejnego kroku zapisu otrzymasz w wiadomościach mailowych po wypełnieniu formularza. Zapis sfinalizujesz kompletując, podpisując i przekazując dokumenty do naszego biura w Krakowie. Dokumenty trafią do dyrektora szkoły partnerskiej, gdzie dziecko zostanie zapisane.

Co się dzieje, gdy dziecko nie zda egzaminu?

W przypadku niezaliczonego egzaminu, dziecko może go powtórzyć. Jeśli nie uda się zdać egzaminu poprawkowego, rok nie zostaje zaliczony. Niestety niezdany egzamin powoduje brak możliwości kontynuacji nauki w ramach projektu. Jednak takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko.konsulatu.

Jak wygląda nauka na Internetowej Platformie Edukacyjnej?

Materiał z całego roku podzielony jest na pory roku i tygodnie. W każdym z 36 tygodni uczniowie mogą znaleźć opracowany materiał dotyczący danego zagadnienia wraz z zadaniami interaktywnymi. Każdy tydzień kończy się krótkim testem powtórzeniowym. Dodatkowo na końcu lekcji uczeń może wydrukować karty pracy. Za pośrednictwem Internetowej Platformy Edukacyjnej odbywają się również tzw. webinaria, czyli spotkania on-line z polskimi nauczycielami podsumowujące najważniejsze zagadnienia z danego tygodnia nauki. Platforma daje możliwość generowania testów próbnych, które są przygotowaniem przed egzaminami.

Czy w nauce pomagają nauczyciele?

Dziecko biorąc udział w projekcie zostaje zapisane do jednej ze szkół partnerskich zlokalizowanych w Polsce, dzięki czemu realizuje obowiązek szkolny poza szkołą w trybie tzw. nauczania domowego, gdzie rodzic pełni rolę nauczyciela i sam decyduje o tym, kiedy jest czas na naukę i z jakich materiałów ma korzystać dziecko. Oczywiście nasi nauczyciele kontaktują się na bieżąco z rodzicami.

Czy dziecko musi korzystać z platformy?

Nie ma obowiązku korzystania z naszej platformy edukacyjnej. Edukacja domowa daje dużą wolność w doborze sposobu nauki i materiałów, z jakich dziecko korzysta. Postęp dziecka na platformie edukacyjnej nie jest przez nas weryfikowany i oceniany. Naukę na platformie można zastąpić edukacją za pośrednictwem podręczników lub wykorzystywać je równolegle. Wszystko zależy od preferencji dziecka i rodzica, który jest jego nauczycielem.

Jak dziecko może przygotować się do egzaminów na koniec roku?

Ucząc się systematycznie z pomocami dydaktycznymi, które oferuje Libratus. Platforma edukacyjna pomaga w organizacji nauki w trakcie roku szkolnego i zapewnia dostęp do wiedzy z każdego przedmiotu. Zajęcia przedmiotowe z nauczycielami pomagają uporządkować wiedzę z danego tygodnia, a ciągły kontakt z rodzicami na licznych grupach na Facebooku jest dodatkowo motywujący.

Z jakich przedmiotów dziecko musi zdać egzaminy?

Dziecko musi przystąpić do egzaminów ze wszystkich przedmiotów, które zgodnie z podstawą programową obowiązują w danej klasie:

Klasy 1-3: edukacja wczesnoszkolna, język angielski

Klasa 4: język polski, historia, przyroda, matematyka, informatyka, język angielski

klasa 5 oraz klasa 6: język polski, historia, geografia, matematyka, informatyka, język angielski, biologia

klasa 7: język polski, historia, geografia, matematyka, informatyka, język angielski, biologia, chemia, fizyka, drugi język obcy nowożytny

klasa 8: język polski, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka, język angielski, biologia, chemia, fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa, drugi język obcy nowożytny

W edukacji domowej oceny nie są wystawiane z: wychowania fizycznego, religii, plastyki, muzyki oraz z zachowania.

Czy egzaminy na koniec roku są obowiązkowe?

Tak, egzaminy na poziomie szkoły podstawowej są obowiązkowe. Po ich zdaniu dzieci otrzymują państwowe świadectwo ukończenia danej klasy (takie samo, jakie otrzymują dzieci uczące się w szkole w Polsce) i promocję do kolejnej klasy. Egzaminy klasyfikacyjne odbywają się raz w roku, najczęściej w okresie wakacyjnym (zazwyczaj jest to maj-sierpień). Ich termin jest ustalany indywidualnie ze szkołą, do której dziecko zostanie zapisane.

Czy podręczniki są niezbędne, aby uczyć się w Libratusie?

Nie, dziecko nie musi korzystać z podręczników. Platforma edukacyjna jest samowystarczalna - oznacza to, że korzystanie z niej wystarcza, aby przygotować się do egzaminów na koniec roku szkolnego.

Czy dziecko musi znać język polski?

Zapis do Libratusa wiąże się z formalnym zapisem do szkoły w Polsce, dlatego dziecko powinno rozumieć język polski na poziomie, który umożliwi mu swobodną naukę. Jeśli dziecko kwalifikuje się do klas 1-3, jest to dobry czas, aby jeszcze nadrobić zaległości. Jeśli jednak dziecko jest już starsze i słabo zna język polski, to w starszych klasach niestety może nie poradzić sobie z nauką i egzaminami. Staramy się jednak do każdego podejść indywidualnie i na etapie rekrutacji pytamy o znajomość języka polskiego u dziecka.

Do jakiej klasy zapisać dziecko?

Dzieci zapisywane są do klas według polskiego systemu edukacji - na podstawie roku urodzenia i sumy lat nauki. W Polsce klasę 1 rozpoczynają dzieci w wieku 7 lat.

Czy moje dziecko będzie miało kontakt z rówieśnikami?

Libratus pozwala na integrację młodych Polaków mieszkających w różnych częściach świata. Każdy uczeń ma możliwość, aby raz w miesiącu zapisać się na spotkanie integracyjne online, przeznaczone dla dzieci w określonym przedziale wiekowym. Są to tematyczne spotkania w małych grupach, podczas których dzieci nawzajem widzą się i słyszą i mają okazję porozmawiać na różne tematy.

Czy dokumenty aplikacyjne można przesłać w formie skanu mailem?

Niestety nie. W ramach projektu Libratus dzieci zapisywane są do jednej ze szkół w Polsce, w której zaczynają spełniać obowiązek szkolny poza szkołą w trybie tzw. edukacji domowej. Dzięki temu, po przystąpieniu do egzaminów klasyfikacyjnych, uczniowie otrzymują polskie państwowe świadectwa, dokładnie takie same, jak dzieci uczące się w Polsce. Z uwagi na fakt, że jest to formalny zapis do szkoły i odbywa się on na odległość, musimy potwierdzić tożsamość rodziców oraz dziecka i przekazać wszystkie potrzebne dokumenty szkole, do której dziecko zostaje zapisane - dlatego tak ważne jest, abyśmy otrzymali oryginały podpisanych przez Rodziców dokumentów.

Kto może wziąć udział w projekcie Libratus?

Aby móc przystąpić do projektu, dziecko musi przebywać za granicą, posiadać polskie obywatelstwo i być w wieku 6-14 lat.

Czy możemy sami wybrać sobie szkołę?

W ramach projektu dziecko jest zapisywane do jednej z naszych szkół partnerskich - szkołę można wybrać z listy dostępnych szkół podczas wypełniania formularza z danymi do dokumentów aplikacyjnych.