Nauka języka polskiego za granicą


Nauka języka polskiego za granicą

kid boy and his father read a book on floor at home

Nauka języka polskiego za granicą jest nierozerwalnie związana z polską emigracją. Pierwsze zagraniczne placówki dydaktyczne były otwierane
w skupiskach Polonii. Proces ten rozpoczęli Polacy we Francji w 1842 r., następnie w Anglii w 1854 r. i Stanach Zjednoczonych Ameryki w 1858 r. (A. Koprukowniak 1980; J. Albin 1981). Ich podstawowym, ale i niezmiernie ważnym zadaniem było wzmacnianie i utrzymanie więzi między Polonią a Polską. Głównym środkiem realizacji tego celu było kształcenie uczniów, zwłaszcza w kierunku języka i kultury polskiej.

Od tego czasu, polskie szkolnictwo polonijne uległo niezbędnym przekształceniom, dostosowując się do aktualnych warunków i wymogów stawianych przez Polaków. Od 2004 r. proces rozwoju polskich projektów dydaktycznych skierowanych do Polonii znajduje się w stałej fazie rozwoju. Jednak mimo zachodzących przekształceń, jego głównym celem, od prawie 200 lat, pozostaje nauka języka polskiego.

Co sprawia, że rodzice przykładają tak dużą wagę do nauki języka ojczystego u swoich dzieci?

1. Niewątpliwie pierwszym i dominującym powodem jest zachowanie poczucia bliskości ze swoją ojczyzną. Młodzi Polacy posługujący się ojczystym językiem lepiej identyfikują się ze społecznością polonijną oraz częściej nawiązują silne więzi ze swoją rodziną w Polsce. Rodzice są świadomi, iż dzieciom posługującym się językiem polskim łatwiej jest się odnaleźć i nawiązać kontakt ze społecznością polonijną.
2. Kolejna motywacja związana jest z codziennym obcowaniem z dwoma grupami językowi – polską i zagraniczną. Dzięki temu, dzieci otrzymują wyjątkową możliwość naturalnego i biegłego opanowania dwóch języków. Kompetencje dwujęzyczne pozytywnie wpływają na perspektywy przyszłego rozwoju naukowego oraz zawodowego.

Inicjatywy dla wsparcia Polonii w zakresie edukacji ich dzieci.

Aby wesprzeć Polonię w prowadzeniu polskiej oświaty za granicą powstała Fundacja Edukacji Polonijnej. Jej najważniejszym celem jest rozpowszechnienie polskiej edukacji oraz promowanie dwujęzyczności wśród polskiej emigracji. Fundamentem Fundacji jest projekt edukacyjny Polskie Szkoły Internetowe Libratus, stworzony, by sprostać współczesnym wymaganiom kształceniowym. W trakcie budowania Libratusa skoncentrowaliśmy się na potrzebach zarówno dzieci, jak i rodziców na emigracji. Wynikiem czego jest stworzenie szkoły internetowej dla Polonii, realizującej polską podstawę programową zupełnie za darmo.

Nasz projekt – Polskie Szkoły Internetowe Libratus – opiera się na pracy doświadczonych pedagogów, którzy opracowali specjalistyczne materiały oraz metody edukacyjne. Dbają one o to, by nasi uczniowie mieli stały kontakt z językiem polskim, a ich nauka była efektywna i przyjemna. Dzięki temu, każde dziecko należące do naszej polskiej wspólnoty otrzymuje niezbędną pomoc w poznawaniu polskiego języka, kultury i historii.

Rodziców, którzy chcą zapisać dzieci do projektu zapraszamy do rejestracji na www.libratus.edu.pl/zapisy2016

F