JAK WYGLĄDA EDUKACJA NA ŁOTWIE?

edukacja na Łotwie

JAK WYGLĄDA EDUKACJA NA ŁOTWIE?

Polonia na Łotwie jest dość liczna – obecnie w tym kraju mieszka ok. 46 tys. Polaków. Jeśli Ty również planujesz się tam przeprowadzić, warto wiedzieć, jak wygląda edukacja na Łotwie. Podpowiadamy, czym cechuje się system szkolnictwa w tym kraju.

Jak wygląda edukacja na Łotwie?

Na Łotwie znajdują się szkoły, które funkcjonują w łotewskim systemie edukacji, oraz szkoły międzynarodowe. Występują tu zarówno szkoły publiczne (łotewskie i mniejszości narodowych), jak i prywatne.

System edukacji na Łotwie obejmuje dzieci od 7. do 18. roku życia. Każde dziecko ma prawo uczęszczać do szkoły, która znajduje się najbliżej jego miejsca zamieszkania. Kształcenie w szkołach publicznych jest bezpłatne. W przeciwieństwie do placówek prywatnych nie mogą być w nich przeprowadzane sprawdziany wstępne.

Na Łotwie obowiązuje program nauczania opracowywany na szczeblu krajowym. Wszystkie przedmioty są realizowane na takim samym poziomie we wszystkich szkołach. Nauczyciele mogą jednak samodzielnie dobierać metody nauczania i podręczniki z listy zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

System oceniania składa się z 10-cio stopniowej skali. W szkołach na poziomie podstawowym stosowane są także oceny opisowe.

System edukacji na Łotwie – etapy

  • przedszkole (Pirmsskolas izglītība)
  • kształcenie podstawowe (Pamatizglītība)
  • kształcenie średnie (Vidējā izglītība)
  • kształcenie wyższe (Augstākā izglītība)

Przedszkole

Edukacja przedszkolna na Łotwie dotyczy dzieci w wieku 5-6 lat. Jest prowadzona w ogólnodostępnych placówkach edukacji przedszkolnej (przedszkolach). Przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej jest obowiązkowe.

Kształcenie podstawowe

Obowiązek szkolny na Litwie jest realizowany w ramach jednolitej struktury, która obejmuje poziom podstawowy (ISCED 1) i średni I stopnia (ISCED 2). Kształcenie podstawowe trwa dziewięć lat. Przez pierwsze sześć lat nauka opiera się głównie na zasadzie zintegrowanego uczenia się. W kolejnym trzyletnim okresie uczniowie zdobywają wiedzę z konkretnych przedmiotów.

Kształcenie obowiązkowe może odbywać się w następujących placówkach:

  • Sakumskolas – obejmuje I etap kształcenia obowiązkowego (ISCED 1);
  • Pamatskolas – obejmuje pełny cykl kształcenia obowiązkowego (ISCED 1 + ISCED 2);
  • Vidusskolas – obejmuje pełny cykl kształcenia obowiązkowego (ISCED 1 + ISCED 2), dodatkowo szkoły te prowadzą również kształcenie na poziomie średnim II stopnia.

Uczniowie mogą ukończyć cykl kształcenia także w niektórych szkołach zawodowych.

Kształcenie średnie

Po ukończeniu edukacji podstawowej uczeń może kontynuować naukę w szkole średniej, a także w technikum lub college’u. Kształcenie na tym poziomie jest bezpłatne. Jego celem jest zdobywanie wiedzy o przyrodzie, ludziach, społeczeństwie i kulturze, a w efekcie rozwój intelektualny, społeczny i fizyczny.

Kształcenie wyższe

Wykształcenie wyższe na Łotwie uzyskuje się na uniwersytetach, akademiach, instytutach, uniwersytetach i niektórych szkołach wyższych. Kształcenie może odbywać się w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Szkolnictwo wyższe na Łotwie ma trzy poziomy – licencjacki, magisterski i doktorancki. Istnieje też ścieżka zintegrowana, czyli 5-letnie studia magisterskie, które rozpoczyna się zaraz po maturze.

Polskie szkoły na Łotwie

Polskie szkoły na Łotwie stanowią istotne wsparcie dla społeczności polskiej, umożliwiając jej zachowanie języka, kultury i tradycji. Dzieci uczą się w nich języka polskiego oraz poznają historię swojej ojczyzny. Na Łotwie aktualnie działają 4 polskie szkoły. Są one częścią systemu szkolnictwa dla mniejszości narodowych, które jest wspierane zarówno przez łotewskie, jak i polskie instytucje.

Alternatywą dla polskich szkół na Łotwie są Polskie Szkoły Internetowe Libratus, które oferują elastyczne podejście do edukacji. Dzięki nim uczniowie mogą realizować program nauczania w języku polskim bez względu na miejsce zamieszkania, co jest szczególnie korzystne dla tych, którzy mieszkają w rejonach, gdzie dostęp do polskich szkół stacjonarnych jest ograniczony. 

Jak wygląda polska edukacja online?

Libratus umożliwia zdobywanie polskiej edukacji z dowolnego miejsca na świecie. Uczniowie formalnie są zapisani do szkoły w Polsce, ale uczą się z własnego domu. Otrzymują polską legitymację, a po zdaniu egzaminów również świadectwo państwowe. Jest to szczególnie istotne w przypadku rodzin planujących powrót do Polski.

Nauka w Polskich Szkołach Internetowych Libratus odbywa się online za pomocą platformy edukacyjnej. Platforma składa się z ciekawych lekcji, interaktywnych ćwiczeń, gier, zabaw, kart pracy oraz materiałów audio i wideo. Wszystkie treści są zgodne z polską podstawą programową. 

Na platformie odbywają się również zajęcia online z polskimi nauczycielami. Dziecko może także brać udział w spotkaniach integracyjnych z innymi uczniami, dzięki czemu poznaje inne dzieci mieszkające poza granicami Polski.

Nauka na platformie jest niezwykle przyjemna. Uczniowie zdobywają specjalne odznaki za różne aktywności. Na koniec roku dzieci z największą liczbą odznak otrzymują nagrody, co stanowi dużą motywację do regularnej nauki. 

Chcesz zapewnić swojemu dziecku dostęp do polskiej edukacji? Weź udział w rekrutacji do Libratusa!

Bibliografia:

  • GOV, Przewodnik prawny dla polskiej rodziny za granicą – Łotwa, <https://dziecizagranica.gov.pl/lotwa/> [dostęp: 21.06.2024]
  • Łotwa – kształcenie obowiązkowe, <https://www.studentnews.pl/s/3296/68613-Ksztalcenie-obowiazkowe-w-Europie/4015112-Lotwa.htm> [dostęp: 21.06.2024]

Masz pytania?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat szkoły, skontaktuj się z nami