JAK WYGLĄDA EDUKACJA W SZWAJCARII?

edukacja w Szwajcarii

JAK WYGLĄDA EDUKACJA W SZWAJCARII?

Szwajcaria cechuje się wysokim poziomem edukacji. Szkoły oferują różnorodne ścieżki rozwoju, kładąc duży nacisk na naukę języków obcych oraz umiejętności praktyczne. Wyjaśniamy, jak wygląda edukacja w Szwajcarii i jakie są charakterystyczne cechy szkolnictwa w tym kraju.

Jak wygląda edukacja w Szwajcarii?

System edukacji w Szwajcarii jest zdecentralizowany, co oznacza, że każdy region ma swobodę w organizacji nauki w zakresie języków, treści, metod nauczania czy nawet wieku rozpoczęcia nauki. W zależności od kantonu (podstawowa jednostka administracyjna Szwajcarii) obowiązek nauki trwa od 9 do 11 lat. Dotyczy podstawówki oraz szkoły średniej pierwszego stopnia. W niektórych kantonach obowiązkowy jest też etap przedszkola.

 

Szwajcaria słynie z wysokiego poziomu edukacji. Kładzie się tu duży nacisk na nauki ścisłe i techniczne oraz praktyczne umiejętności zawodowe. Szkoły publiczne cieszą się dobrą reputacją, a zawód nauczyciela jest szanowany i uważany za prestiżowy. Oprócz szkół publicznych funkcjonują też liczne szkoły prywatne, w tym:

 • szkoły wyznaniowe, 
 • szkoły alternatywne, 
 • szkoły międzynarodowe,
 • powszechne szkoły podstawowe i zakłady opiekuńczo-wychowawcze,
 • szkoły językowe, zawodowe i artystyczne.

W niektórych kantonach możliwa jest też edukacja domowa.

System edukacji w Szwajcarii – etapy

Szwajcarski system edukacji składa się z kilku etapów:

 • przedszkole (kindergarten),
 • szkoła podstawowa (primarschule),
 • szkoła pondadpostawowa (sekundarstufe),
 • szkoła wyższa.

Przedszkole

Przedszkole w Szwajcarii jest zazwyczaj dobrowolnym etapem edukacji, chociaż zależy to od kantonu. W przedszkolach maluchy mają zapewnioną opiekę, zabawę i zajęcia edukacyjne. Rodzice mają do wyboru placówki publiczne, prywatne i kościelne. Każdy rodzaj przedszkola ma różne programy i godziny otwarcia. Opłaty także są zróżnicowane, jednak w niektórych kantonach istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania.

Szkoła podstawowa

Szkoła podstawowa jest obowiązkowa dla wszystkich dzieci od 6. roku życia. W zależności od kantonu nauka trwa od 4 do 6 lat. W programie nauczania znajdują się m.in. takie przedmioty jak język ojczysty (w zależności od regionu może to być niemiecki, francuski lub włoski), matematyka, nauki przyrodnicze, historia, muzyka, sztuka i wychowanie fizyczne.

System ocen składa się zwykle z 6-cio stopniowej skali, gdzie 6 to ocena najlepsza, a 4 dostateczna. Jednak w wielu szkołach w ogóle nie stosuje się ocen numerowanych, a oceny opisowe.

Szkoła ponadpodstawowa

Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie mogą kontynuować naukę w szkole średniej lub zawodowej. Szkoła średnia jest przeznaczona dla uczniów w wieku od 12 do 19 lat. Obejmuje ogólnokształcący program nauczania, który ma na celu przygotowanie do matury. Z kolei szkoła zawodowa jest skoncentrowana na praktycznych umiejętnościach zawodowych. Jej celem jest przygotowanie uczniów do pracy w konkretnej branży, np. mechanice, informatyce, finansach czy opiece zdrowotnej.

Szkoła wyższa

Absolwenci szkoły średniej mogą kontynuować naukę na uniwersytetach, politechnikach lub w wyższych szkołach zawodowych. Państwo odpowiada jedynie za dwie politechniki i za wyższe szkoły zawodowe w zakresie techniki i ekonomii. Natomiast za uniwersytety oraz za pozostałe szkoły zawodowe odpowiadają poszczególne kantony. Studia w Szwajcarii są płatne, a wysokość czesnego ustala każda placówka osobno.

Polskie szkoły w Szwajcarii

W Szwajcarii funkcjonują polskie szkoły. Stanowią one wsparcie edukacyjne dla dzieci pochodzących z polskich rodzin, które mieszkają za granicą. Umożliwiają pielęgnowanie języka polskiego oraz podtrzymywanie więzi z polską kulturą i tradycją. To szczególnie ważne dla tych, którzy planują powrót do kraju i chcą, aby ich dzieci miały możliwość kontynuowania nauki w polskim systemie edukacji. 

Nauka w polskich szkołach odbywa się stacjonarnie, co dla niektórych może być przeszkodą – szczególnie jeśli placówka jest oddalona od miejsca zamieszkania. Dzieci jednocześnie muszą chodzić do szkoły w Szwajcarii, więc czasami trudno jest znaleźć czas na dojazdy. W takiej sytuacji dobrą alternatywą są Polskie Szkoły Internetowe Libratus, które umożliwiają zdobywanie polskiej edukacji w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca na świecie! Dzięki temu, że nauka odbywa się przez Internet, można ją swobodnie dostosować do swoich potrzeb. Dziecko może uczyć się na przykład po powrocie ze szkoły lub w weekendy.

Jak wygląda polska edukacja online?

Nauka w Libratusie odbywa się online za pomocą platformy edukacyjnej. Znajdują się na niej treści zgodne z polską podstawą programową. Lekcje zawierają interaktywne ćwiczenia, gry, zabawy oraz nagrania audio i wideo. Na platformie dostępne są też karty pracy do druku, a także zajęcia online z polskimi nauczycielami. Co więcej, dziecko może brać udział w spotkaniach integracyjnych z innymi uczniami. Do nauki motywują specjalne odznaki, które są przyznawane za różne aktywności na platformie. Wszystko to sprawia, że zdobywanie wiedzy jest naprawde proste i przyjemne!

Edukacja w Polskich Szkołach Internetowych Libratus jest bezpłatna. Nasi uczniowie zapisani są do jednej ze szkół w Polsce, ale uczą się w domu. Otrzymują polską legitymację, a po zdaniu egzaminów na koniec roku – również świadectwo państwowe. Nauka w Libratusie daje polskim dzieciom szansę na zdobywanie polskiej edukacji bez względu na miejsce zamieszkania. Weź udział w rekrutacji już dziś!

Bibliografia:

 • Jak wygląda system szkolnictwa w Szwajcarii?, <https://policealna.gowork.pl/blog/jak-wyglada-system-szkolnictwa-w-szwajcarii-etapy-system-oceniania/> [dostęp: 25.06.2024]
 • Meszczyńska M., 2023, Szkoła w Szwajcarii. Wysoki poziom, wiele języków i różne systemy edukacji. Czy wiesz, że Szwajcaria ma górskie szkoły?, <https://strefaedukacji.pl/szkola-w-szwajcarii-wysoki-poziom-wiele-jezykow-i-rozne-systemy-edukacji-czy-wiesz-ze-szwajcaria-ma-gorskie-szkoly/ar/c5-17369597> [dostęp: 25.06.2024]

Masz pytania?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat szkoły, skontaktuj się z nami