JAK WYGLĄDA EDUKACJA W DANII?

edukacja w Danii

JAK WYGLĄDA EDUKACJA W DANII?

Czy wiesz, że system edukacji w Danii jest uznawany za jeden z najefektywniejszych na świecie? Jeśli planujesz przeprowadzkę do tego kraju albo mieszkasz tu wraz ze swoimi dziećmi, warto wiedzieć, jak wygląda edukacja w Danii. Poznaj najważniejsze informacje!

Jak wygląda edukacja w Danii?

W Danii nie ma obowiązku szkolnego, ale istnieje obowiązek nauki. Oznacza to, że dzieci mogą uczyć się w domu, jednak większość rodziców decyduje się na posłanie ich do szkół publicznych. Edukacja w Danii jest obowiązkowa dla wszystkich dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Nauka trwa 10 lat i obejmuje klasę zerową oraz 9 lat nauki w szkole. 

Duńskie podejście do nauki zakłada kreatywny rozwój uczniów. Dzieci nie muszą stresować się ocenami, ponieważ do 7 klasy otrzymują jedynie oceny opisowe. Zadaniem nauczyciela jest obserwowanie rozwoju ucznia, wspieranie jego mocnych stron oraz pomoc w przypadku, gdy sobie z czymś nie radzi. Dzieci w duńskich szkołach nie są też zasypywane pracami domowymi. Ponadto mają zapewnione bezpłatne podręczniki i pomoce naukowe.

Rok szkolny w Danii zaczyna się w sierpniu, a kończy w czerwcu. Uczniowie mają wolne od nauki podczas 6-tygodniowych wakacji, ferii jesiennych i zimowych oraz w trakcie przerwy wielkanocnej.

System edukacji w Danii – etapy

System edukacji w Danii składa się z następujących etapów:

 • klasa zerowa (børnehaveklasse),
 • szkoła podstawowa i średnia I stopnia (folkeskole),
 • szkoła średnia II stopnia (gymnasium),
 • studia wyższe.

Klasa zerowa

Pierwszym obowiązkowym etapem edukacji w Danii jest klasa zerowa, czyli odpowiednik polskiej zerówki. Uczęszczają do niej dzieci, które ukończyły 6. rok życia. Etap ten pozwala najmłodszym przygotować się do zdobywania wiedzy w szkole podstawowej.

Szkoła podstawowa i średnia I stopnia

Ten etap edukacji obejmuje dzieci od 7. do 16. roku życia i składa się z 9 klas. Uczniowie mogą jednak pójść do dodatkowej 10 klasy, która pozwala na poprawienie ocen i zdecydowanie o dalszej ścieżce kształcenia.

Przez 9 lat nauki klasy mają niezmieniony skład i prowadzi je jeden nauczyciel. Program nauczania składa się z trzech bloków: nauki humanistyczne, nauki ścisłe oraz kształcenie praktyczne i artystyczne.

Do 7 klasy uczniowie otrzymują wyłącznie oceny opisowe. Dopiero w kolejnych latach pojawia się siedmiostopniowa skala ocen:

 • 12 – ocena celująca
 • 10 – bardzo dobra
 • 7 – dobra
 • 4 – zadowalająca
 • 02 – wystarczająca
 • 00 – niewystarczająca
 • -3 – nieakceptowalna

Promocja do kolejnych klas odbywa się w sposób ciągły. Dopiero po ukończeniu 9 klasy uczniowie piszą egzaminy z siedmiu przedmiotów – pięć jest obowiązkowych dla każdego, natomiast dwa są wyznaczane drogą losową.

Szkoła średnia II stopnia

Po zakończeniu szkoły podstawowej duńscy uczniowie mogą kontynuować naukę w szkole średniej II stopnia. Do wyboru mają m.in. placówki o profilu ogólnym, dwu- lub trzyletnie szkoły zawodowe o różnych profilach (np. handlowy lub techniczny i ścisły) albo szkoły o profilu łączącym naukę ogólną z zawodową. Każda ze szkół kończy się egzaminem maturalnym umożliwiającym naukę na uczelni wyższej.

Studia wyższe

Po ukończeniu szkoły średniej i zdaniu egzaminu maturalnego istnieje możliwość podjęcia studiów wyższych. Do wyboru są dwa typy uczelni wyższych: uniwersytety oraz akademie przygotowujące do zawodu. Studia oparte są na nowoczesnych metodach nauczania i praktycznym podejściu. Co więcej, wyższa edukacja w Danii jest bezpłatna dla Duńczyków oraz obywateli Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. 

Polskie szkoły w Danii

Jeżeli mieszkasz za granicą i chcesz zapewnić swojemu dziecku polską edukację, możesz zdecydować się na posłanie go do polskiej szkoły. Na terenie Danii znajdują się bowiem placówki, które umożliwiają naukę w naszym ojczystym języku. Warto jednak pamiętać, że jest to jedynie nauczanie uzupełniające, co oznacza, że dziecko mimo wszystko musi uczęszczać do duńskiej szkoły. Jeżeli zależy Ci na polskiej edukacji, wygodną opcją są Polskie Szkoły Internetowe Libratus, w których dziecko może uczyć się bez wychodzenia z domu. Stanowią one uzupełnienie edukacji i dają szansę na naukę w dwóch szkołach jednocześnie.

Jak wygląda nauka w Libratusie?

Nauka w Polskich Szkołach Internetowych Libratus jest bezpłatna i odbywa się zdalnie za pośrednictwem platformy edukacyjnej. Materiał podzielony jest na tygodnie i obejmuje treści z polskiej podstawy programowej. Dzieci mogą uczyć się w dowolnym miejscu i czasie, rozwiązując interaktywne ćwiczenia, oglądając ciekawe wideo czy słuchając nagrań audio. Mogą też brać udział w zajęciach online z nauczycielami oraz spotkaniach ze swoimi rówieśnikami. 

Uczniowie Libratusa formalnie zapisani są do szkoły w Polsce, w związku z czym otrzymują polską legitymację, a po zdaniu egzaminów również świadectwo państwowe. Uczą się przedmiotów objętych polską podstawą programową, dzięki czemu łatwiej im będzie odnaleźć się w systemie edukacji po powrocie do ojczyzny. Chcesz dowiedzieć się więcej, jak wygląda nauka w Libratusie? Skontaktuj się z nami!

Bibliografia:

 • Mester, System edukacji w Danii – co warto wiedzieć?, <https://mester.pl/system-edukacji-w-danii-co-warto-wiedziec/> [dostęp: 27.02.2024]
 • Gowork, 2021. Jak wygląda system szkolnictwa w Danii?, <https://policealna.gowork.pl/blog/szkola-w-danii-jak-wyglada-etapy-system-oceniania/> [dostęp: 27.02.2024]
 •  

Masz pytania?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat szkoły, skontaktuj się z nami