JAK WYGLĄDA EDUKACJA W NORWEGII?

edukacja w Norwegii

JAK WYGLĄDA EDUKACJA W NORWEGII?

System edukacji w Norwegii różni się od tego w Polsce – zarówno pod względem programu, jak i sposobu nauczania. W szkołach stawia się na otwartość, samodzielność i wiedzę praktyczną. Przyjrzyjmy się bliżej temu, jak wygląda edukacja w Norwegii.

Jak wygląda edukacja w Norwegii?

Obowiązek szkolny w Norwegii dotyczy dzieci od 6. do 16. roku życia. Uczniowie mają zapewnioną bezpłatną, publiczną szkołę podstawową oraz szkołę średnią I stopnia. Rok szkolny w Norwegii rozpoczyna się zazwyczaj w połowie sierpnia, a kończy w połowie czerwca. Uczniowie mają kilka okresów wolnego – podczas ferii jesiennych, przerwy świątecznej, ferii zimowych i ferii wielkanocnych. Mają też wolne m.in. 1 maja (Święto Pracy) czy 17 maja (Święto Narodowe Norwegii).

To, co różni system edukacji w Norwegii od systemu w Polsce, to przede wszystkim znacznie większy nacisk na zdobywanie wiedzy praktycznej. Uczniowie mogą chodzić m.in. na zajęcia z gotowania czy szycia. Od teorii ważniejsza jest tutaj nauka samodzielności, praca zespołowa czy umiejętność logicznego myślenia.

W przypadku dzieci, które nie znają języka norweskiego, są one kierowane na indywidualny tok nauczania. Kiedy zdobędą odpowiednie umiejętności językowe, mogą dołączyć do klasy wraz z innymi uczniami.

System edukacji w Norwegii – etapy

System edukacji w Norwegii dzieli się na następujące etapy:

  • przedszkole (barnehage),
  • szkoła podstawowa (barneskole),
  • gimnazjum/szkoła średnia I stopnia (ungdomsskole),
  • liceum/szkoła średnia II stopnia (videregående skole),
  • studia wyższe.

Przedszkole

Większość dzieci w Norwegii przed rozpoczęciem nauki w szkole chodzi do placówek wczesnej edukacji. Dzieci są pod opieką wykwalifikowanej kadry, która wspiera rozwój maluchów, uczy je przez zabawę oraz pobudza do kreatywności. Zajęcia odbywają się nie tylko w pomieszczeniach, ale i na świeżym powietrzu. W norweskich przedszkolach duży nacisk kładzie się na współpracę i dialog z rodzicami. Sporą wagę przykłada się też do problemu znęcania się nad innymi oraz szkodliwych zachowań.

Szkoła podstawowa i szkoła średnia I stopnia

Szkoła podstawowa i szkoła średnia I stopnia (odpowiednik polskiego gimnazjum) to obowiązkowe etapy edukacji w Norwegii. Szkoła podstawowa trwa 7 lat. Uczniowie mają zapewniony dostęp do książek oraz podstawowych przyborów szkolnych, takich jak zeszyty czy długopisy. W pierwszej klasie nauka odbywa się głównie poprzez zabawę. W kolejnych klasach stopniowo wprowadzane są przedmioty, takie jak np. matematyka, język angielski, muzyka, a później geografia czy historia.

W szkole podstawowej w Norwegii uczniowie nie dostają ocen, natomiast w szkole średniej I stopnia pojawiają się oceny w skali od 1 do 6. Nawet jeśli uczeń ma niskie stopnie, nie oznacza to, że nie dostanie się do kolejnej klasy czy będzie musiał powtarzać rok. Może on nadrobić zaległości z danego przedmiotu poprzez chodzenie na zajęcia razem z klasą niżej. Tak samo uzdolnieni uczniowie mogą realizować wybrany przedmiot w wyższej klasie.

Szkoła średnia II stopnia

Edukacja w Norwegii w szkole średniej II stopnia jest dobrowolna, jednak wielu uczniów decyduje się na jej kontynuowanie. Uczniowie mają do wyboru dwie ścieżki kształcenia: ogólną i zawodową. Szkoła ogólna jest odpowiednikiem polskiego liceum. Trwa ona 3 lata i jest ukierunkowana na kontynuowanie nauki na uczelni wyższej. Z kolei zawodowa ścieżka kształcenia to 4-letnia szkoła średnia, po której ukończeniu uczniowie otrzymują uprawnienia zawodowe. Przez pierwsze 2 lata nauka odbywa się tradycyjnie w szkole, a przez kolejne 2 uczniowie przygotowują się do zawodu poprzez uczestniczenie w praktykach. Po ukończeniu tego etapu można kontynuować naukę w trwającej 4 semestry wyższej szkole zawodowej.

Szkoła wyższa

Studia w Norwegii są bezpłatne, jednak należy uiścić symboliczną opłatę semestralną. Aby dostać się na studia, konieczne jest zdanie egzaminów w szkole średniej. Niektóre uczelnie przyjmują też uczniów, którzy zdobyli doświadczenie zawodowe w pracy związanej z wybranym kierunkiem studiów lub ukończyli specjalne kursy.

Polskie szkoły w Norwegii

Polskie dzieci, które wraz z rodziną emigrowały do Norwegii, mają obowiązek chodzenia do norweskiej szkoły. Wielu rodzicom zależy jednak na tym, by dziecko miało kontakt z językiem ojczystym i poznawało rodzimą kulturę. W takiej sytuacji mogą dodatkowo zdecydować się na wysłanie dziecka do jednej z polskich szkół znajdujących się na terenie Norwegii. Są one zlokalizowane w różnych miastach, w tym w Oslo, Bergen czy Stavanger. 

Polskie szkoły w Norwegii zazwyczaj oferują zajęcia w soboty lub niedziele. To jednak nie jedyna opcja na polską edukację za granicą. Dzięki Polskim Szkołom Internetowym Libratus dziecko może uczyć się również online. Nasi uczniowie otrzymują dostęp do Internetowej Platformy Edukacyjnej, na której znajdują się materiały zgodne z polską podstawą programową. Dziecko może wykonywać ciekawe ćwiczenia, rozwiązywać testy sprawdzające wiedzę i uczestniczyć w webinariach z nauczycielami. Korzystając z Libratusa, dziecko może uczyć się języka polskiego w dowolnym miejscu na świecie – także w Norwegii!

Bibliografia:

System edukacji w Norwegii. Od wczesnego dzieciństwa do młodych dorosłych, https://www.udir.no/contentassets/ab9150efc44549188ef683027b6db197/polsk—informasjon-om-barnehage-og-opplaring-i-norge.pdf

Masz pytania?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat szkoły, skontaktuj się z nami