JAK WYGLĄDA EDUKACJA NA LITWIE?

edukacja na litwie

JAK WYGLĄDA EDUKACJA NA LITWIE?

Czy system edukacji na Litwie jest podobny do polskiego? Od jakiego wieku dzieci muszą chodzić do szkoły? I jak wygląda tu kwestia ocen? Przybliżamy system edukacji na Litwie. Wyjaśniamy też, w jaki sposób można w tym kraju zdobywać również polską edukację.

System edukacji na Litwie

System edukacji na Litwie obejmuje obowiązkiem szkolnym dzieci od 7. do 16. roku życia. Dziecko może zacząć edukację wcześniej, o ile jest gotowe do nauki. Szkoła na Litwie jest koedukacyjna i bezpłatna. Łącznie trwa 10 lat i dzieli się na 4-letnią szkołę początkową i 6-letnią szkołę podstawową. 

Rok szkolny na Litwie rozpoczyna się 1 września, a kończy w czerwcu. W ciągu roku uczniowie mają przerwy podczas ferii jesiennych, I ferii zimowych w okresie Bożego Narodzenia, II ferii zimowych w lutym oraz ferii wiosennych w okresie wielkanocnym.

Na Litwie obowiązuje 10-stopniowa skala ocen. Stopnie od 1 do 3 to oceny niedostateczne. Mając je z kilku przedmiotów, Rada Pedagogiczna może zadecydować o tym, że uczeń nie uzyskuje promocji do następnej klasy lub nie dostaje świadectwa ukończenia szkoły.

Urzędowym językiem nauczania jest litewski. Mniejszości narodowe mogą jednak uczyć swoje dzieci rodzimego języka i kultury.

Etapy edukacji na Litwie

System edukacji na Litwie składa się z następujących etapów:

  • szkoła podstawowa 
  • szkoła średnia I stopnia
  • szkolnictwo wyższe

Szkoła podstawowa

Nauczanie początkowe rozpoczynają dzieci w wieku 7 lat, a nauka trwa 4 lata. Postępy dziecka oceniane są indywidualnie. Na koniec semestru i roku uczeń otrzymuje ocenę swojego postępu, który określa się jako zadowalający, podstawowy i wysoki. Następnym etapem jest nauczanie podstawowe, które trwa 6 lat. Po ukończeniu 10 klasy uczniowie otrzymują wykształcenie podstawowe. Nie muszą zdawać egzaminu końcowego, by przejść na kolejny poziom edukacji.

Szkoła średnia

Po ukończeniu szkoły podstawowej uczeń może kontynuować naukę w szkole średniej ogólnokształcącej lub zawodowej. Nie jest to jednak obowiązkowy etap edukacji. Zazwyczaj szkoła średnia ogólnokształcąca trwa 2 lata, a nauka w niej kończy się uzyskaniem świadectwa dojrzałości, co uprawnia do dalszego kształcenia na uczelni wyższej.

Wybierając szkołę zawodową, uczeń przygotowuje się do wykonywania konkretnego zawodu. Placówki te szkolą przyszłych wykwalifikowanych robotników i techników. Kształcenie w szkole zawodowej trwa od 1 do 4 lat. Po zdaniu egzaminów uczeń uzyskuje wykształcenie średnie zawodowe i może kontynuować naukę na studiach wyższych.

Studia wyższe

Warunkiem przyjęcia na studia wyższe na Litwie jest świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik. Wykształcenie wyższe można uzyskać na uniwersytetach lub kolegiach. Studia podzielone są na 3 poziomy:

  • bakałarz lub bakałarz zawodowy (polski licencjat i inżynier) 
  • magister
  • doktor

Polska szkoła na Litwie

Polska społeczność na Litwie wynosi aż 235 tys. osób. Jeżeli należysz do tej grupy i mieszkasz w tym kraju wraz z rodziną, być może zastanawiasz się, jak dbać o polskie korzenie. Jeśli zależy Ci na polskiej edukacji Twoich dzieci, jednym ze sposobów na jej zdobywanie są polskie szkoły. Na Litwie istnieją takie placówki – zazwyczaj są płatne, a zajęcia w nich odbywają się w weekendy. Jednak czy wiesz, że Twoje dziecko może zdobywać polską edukację nawet bez wychodzenia z domu? Jest to możliwe dzięki Polskim Szkołom Internetowym Libratus.

Polska edukacja przez Internet

Polskie Szkoły Internetowe Libratus umożliwiają dzieciom mieszkającym za granicą uczyć się przedmiotów z polskiej podstawy programowej. Uczniowie Libratusa są formalnie zapisani do szkoły w Polsce, w związku z czym otrzymują polską legitymację i świadectwo państwowe (po zdaniu egzaminów).

Oczywiście, dzieci mają obowiązek chodzić do szkoły na Litwie, jednak dzięki Libratusowi mogą jednocześnie zdobywać też polską edukację. Znajomość rodzimej kultury oraz stały kontakt językiem polskim sprawią, że powrót do Polski będzie dla nich zdecydowanie łatwiejszy.

Nauka w Libratusie jest bezpłatna i odbywa się online. Dzieci uczą się za pośrednictwem platformy edukacyjnej, na której znajdują się interaktywne ćwiczenia, gry i zabawy oraz materiały audio i wideo. Uczniowie mogą też uczestniczyć w zajęciach online z nauczycielami oraz w spotkaniach integracyjnych ze swoimi rówieśnikami. Zapisz dziecko do szkoły w Libratusie i zapewnij mu w ten sposób kontakt z polskim językiem i kulturą.

Bibliografia:

  • Delfina na Litwie, System szkolnictwa na Litwie, <https://nalitwie.com/system-szkolnictwa-na-litwie/> [dostęp: 19.03.2024]
  • Walesiewicz B., 2015, System edukacyjny na Litwie, <https://prezi.com/bvnfxflkncvi/system-edukacyjny-na-litwie/> [dostęp: 19.03.2024]
  •  

Masz pytania?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat szkoły, skontaktuj się z nami